Misija

Naša misija je da razvijamo IPC Tehnopolis kao “oruđe“ za unaprijeđivanje razvoja preduzetništva, koje omogućava osnivanje novih preduzeća, otvaranje radnih mjesta i razvoj preduzeća koja se zasnivaju na novim, inovativnim idejama i tehnologiji.

Tehnopolis je mjesto na kojem se mogu naći potrebne informacije i podrška za razvoj poslovne ideje i pokretanje privatnog biznisa, zatim informacije vezane za vođenje biznisa i mogućnosti pribavljanja finansijskih sredstava. Tehnopolis se bavi i promocijom i razvojem preduzetništva, to jest osnivanjem novih i razvojem postojećih preduzeća na lokalnom i regionalnom nivou, promovisanjem i razvojem naučno-istraživačkih rezultata u cilju pospješivanja poslovanja preduzeća, kao i učestvovanjem u realizaciji različitih razvojnih projekata. Uporedo sa tim aktivnostima, Tehnopolis će predstavljati izvor novih ideja i znanja koja se konstantno unaprijeđuju uz pomoć domaćih i stranih konsultanata iz raznih oblasti. Bitan dio poslovnih aktivnosti je i formiranje mreže institucija, privrednika i pojedinaca koji će biti podrška svim potencijalnim preduzetnicima, novoosnovanim i već osnovanim preduzećima.

Bliska saradnja u pružanju podrške stanarima Tehnopolisa od strane komplementarnih organizacija kao što su Unija Poslodavaca, Privredna komora, Univerzitet Crne Gore, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Investiciono razvojni fond itd, jedan je od naših glavnih ciljeva.

Statut IPC "Tehnopolis"

TOP