ŠTA JE INOVACIONO - PREDUZETNIČKI CENTAR TEHNOPOLIS?

Inovaciono - preduzetnički centar TEHNOPOLIS je prvi dio planiranog kapitalnog projekta Naučno tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori .

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 06. juna 2013. godine, donijela Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetničkog centara TEHNOPOLIS, koji je zvanično počeo sa radom 11.09.2014. godine. Ministarstvo nauke je zaduženo za implementaciju i razvoj ovog projekta, a partneri na ovom projektu su Opština Nikšić, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Investiciono razvojni fond.

Konačni cilj uspostavljanja Centra jeste otvaranje novih radnih mjesta, primjenom novih, naprednih, inovativnih ideja i tehnologija, što predstavlja jedan od ključnih momenata u procesu razvoja našeg društva.

Uspostavljanje TEHNOPOLIS-a bazira se na sljedećim ciljevima:

 • Doprinos društveno-ekonomskom razvoju lokalne i regionalne zajednice kroz osnivanje novih i razvoj postojećih mikro i malih preduzeća koje svoje poslovanje baziraju na specifičnim znanjima, vještinama ili naprednoj tehnologiji;
 • Podizanje svijesti o značaju preduzetništva kao ključnoj kompetenciji za razvoj mikro i malih preduzeća;
 • Promovisanje naučno istraživačkih rezultata u svrhu pospješivanja poslovanja preduzeća;
 • Promocija inovacija kao važnog faktora razvoja preduzeća;
 • Prenos znanja i primjera dobre prakse iz regiona i Evrope usmjerenih na razvoj lokalne privrede.
 • Osnivanje novih i razvoj postojećih mirko i malih kompanija koje će tržištu nuditi proizvode ili usluge koje se baziraju na specifičnim znanjima, razvoju tehnologije, inovacija i primjene novih poslovnih rješenja;
 • Podsticaj razvoja mikro i malih preduzeća u lokalnoj i regionalnoj zajednici kroz prostorne, administrativne i naučno istraživačke kapacitete, zatim kroz razne vidove konsultantskih usluga;
 • Povećanje broja edukovanih lica za sticanje preduzetničkih vještina i drugih ključnih kompetencija potrebnih za samozapošljavanje i razvoj privatnog biznisa;
 • Podsticanje većeg broja mladih ljudi da pokrenu i razvijaju sopstveni biznis kroz primjenu stečenih znanja i vještina kao i novih tržišnih ideja;
 • Formiranje mreže institucija, privrednika i pojedinaca koji će biti podrška svim potencijalnim preduzetnicima, novoosnovanim i već osnovanim preduzećima;
 • Bolja informisanost lokalnog stanovništva iz oblasti preduzetništva, ekonomije, marketinga, menadžmenta i projektnog planiranja;
 • Uspostavljanje aktivne saradnje između naučno istraživačke zajednice i preduzeća na komercijalnim i nekomercijalnim osnovama;
 • Implementacija nacionalnih i međunarodnih razvojnih projekata finansiranih od strane međunarodne zajednice ili države;
 • Smanjene stope nezaposlenosti.
TOP