Stanari

Prva generacija korisnika podrške Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis

Objavljeni rezultati prvog Javnog poziva za dodjelu poslovne podrške IPC Tehnopolis.

 

KANDIDAT STEPEN PODRŠKE
1. Biotehnički centar Inkubacija
2. Boris Čvorović Predinkubacija
3. ChoDex studio Inkubacija
4. Darko Žugić Inkubacija
5. Đorđe Bulajić Inkubacija
6. Fontis Sol Predinkubacija
7. Goran Brkuljan Predinkubacija
8. Ilija Nikčević Inkubacija
9. Institut savremenih tehnologija Komercijalni uslovi
10. Miloš Tomašević Inkubacija
11. Nevena Keković Inkubacija
12. PRONA Komercijalni uslovi
13. Rubik d.o.o. Inkubacija
14. Vakom d.o.o. Virtuelni stanar
TOP