Usluge

Inovaciono preduzetnički centar TEHNOPOLIS svojim „stanarima” obezbjeđuje:

 • Pružanje prostorne, tehničke, administrativne i naučne podrške novim i postojećim preduzetnicima
 • Pružanje konsultantskih usluga novoosnovanim i postojećim preduzećima
 • Organizaciju programa edukacije, usavršavanja i sticanja praktičnih vještina
 • Promociju TEHNOPOLIS-a i preduzetništva kao osnove za razvoj mikro i malih kompanija
 • Umrežavanje institucija, naučno istraživačke zajednice, inostranih partnera sa regionalnom i lokalnom privredom
 • Subvencionirani zakup poslovnog prostora
 • Prenos znanja i tehnologija
 • Usluge poslovnog planiranja i razvoja
 • Prezentacija stanara na sajmovima
 • Umrežavanje preduzeća i povezivanje sa inkubatorima i Naučno-tehnološkim parkovima iz zemalja okruženja
 • Besplatan brzi internet pristup
 • Korišćenje svih resursa TEHNOPOLIS-a (elektro-mehanička i bio-hemijska laboratorija, ICT data centar, kongresni centar, sala za sastanke, lounge bar, dodatne zajedničke prostorije) pod određenim uslovima
 • Predstavljanje stanara na portalu www.tehnopolis.me
 • Članstvo u Uniji poslodavaca Crne Gore

 

Svakoj firmi unutar TEHNOPOLIS-a na raspolaganju je zajednička web stranica kao i zajedničke prostorije:

 • Sala za sastanke
 • Kongresni centar
 • Lounge bar
 • ICT data centar
TOP