Vizija

Naša vizija je da postanemo respekatabilan i prepoznatljiv centar za podršku razvoja preduzetništva i privatnog biznisa baziranog na specifičnim znanjima i naučnim dostignućima, kao i da budemo mjesto koje pruža mogućnost sticanja savremenih znanja i vještina koje su relevantne pojedincima kako za lični tako i za profesionalni razvoj. Želja nam je da postanemo mjesto na kojem će svi postojeći i potencijalni preduzetnici naći sve potrebne informacije i pomoć kada se radi o osnivanju privatnog biznisa. Pored toga želimo da budemo međunarodno priznati kao jedan od bitnih razvojnih projekata naše zemlje u cilju što bolje promocije malih i srednjih preduzeća i korišćenja novih tehnologija u poslovanju. Nadamo se da će TEHNOPOLIS uticati na razvoj preduzetničke svijesti u zemlji i da će postati prva stanica na dugačkom putu uspjeha malih i srednjih preduzeća.

TOP