Zašto postati član TEHNOPOLISA?

Ako imate preduzetničkog duha, inovativni ste i imate ideju za pokretanje sopstvenog biznisa, napravite prvi korak u procesu pokretanja posla, jer u dugoročnom smislu registrovanjem preduzeća štitite sebe, svoju ideju i svoj posao. Ako već imate registrovano preduzeće i imate ideju kako da razvijete i unaprijedite svoj postojeći biznis, a potrebna Vam je stručna pomoć i savjet, TEHNOPOLIS je pravo mjesto za Vas. Pokretanje poslovne aktivnosti ne mora da bude zastrašujuće. To je proces kao i svaki drugi, a TEHNOPOLIS je tu da pomogne oko razumijevanja i olakšavanja tog procesa. Rizik koji samostalno nosite podijelite sa nama, mi ćemo Vas konsultovati i uz naš stručni nadzor prevazići ćete poteškoće i izazove koje svaki biznis nosi. Sva potrebna znanja koja Vam nedostaju u procesu realizacije Vaše poslovne ideje možete naći kod nas. Pomenuta znanja će Vam prenijeti eminentni stručnjaci iz obrazovnog i privatnog sektora kroz poseban vid treninga, seminara i direktnih konsultacija. Povezivanje sa pojedinim državnim institucijama, naučno istraživačkom zajednicom, visoko obrazovnim institucijama kao i sa privatnim sektorom u Crnoj Gori, jedna je od važnih pokretačkih snaga za razvoj preduzeća koja svoje poslovanje baziraju na djelatnostima koje imaju visok potencijal rasta. Naš je cilj da na što kvalitetniji način kanališemo svu raspoloživu pomoć i da je usmjerimo u pravcu tržišne valorizacije Vaše poslovne ideje. TEHNOPOLIS raspolaže najsavremenijim resursima koji su u funkciji stvaranja uslova za otvaranje novih preduzeća i radnih mjesta, unapređenja postojećih biznisa, istraživanja i razvoja, ali inicijativa mora da potekne od Vas, potencijalnih i postojećih preduzetnika, jer bez Vašeg zalaganja nema uspjeha. Tržišni uspjeh poslovne ideje zavisi od mnogo faktora koje mi u TEHNOPOLIS-u pokušavamo da definišemo, analiziramo i damo određene prijedloge na moguće probleme. Ne propustite ovu šansu i uđite u proceduru kako biste postali dio našeg centra.

TOP