Nacionalna konferencija “Turizam vođen inovacijama” održana u Tehnopolisu

24.04.2019

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis bio je domaćin nacionalne konferencije o turizmu pod nazivom “Turizam vođen inovacijama”, koja je održana 23. aprila 2019. godine, a organizovana je sa ciljem generisanja novog impulsa za razvoj ruralnog turizma u ponudi i potražnji kao i analiziranja mjera podrške razvoja koji je vođen inovacijama.

Nacionalna konferencija “Turizam vođen inovacijama”

Konferenciju su otvorili: državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Damir Davidović, predstavnik Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje u Opštini Nikšić, Milan Korać, direktor Skijališta Crne Gore, Miloš Popović i izvršni direktor IPC Tehnopolis, Ratko Bataković.

Na početku je gospodin Davidović rekao da ruralni turizam u Crnoj Gori nije dovoljno valorizovan, te da se stvorila pogrešna percepcija da je turizam moguće razvijati samo na primorju. Poručio je da svi zajedno treba da radimo na povećanju broja seoskih domaćinstava, te da napravimo standarde na koji način bi trebalo razvijati ruralni turizam i biznis koji se njima podstiče. Naveo je i da je mišljenja da razvoj turizma u Crnoj Gori ide u pravom smjeru, te da smo svjedoci da su postignuti rezultati impresivni, ali da bi trebali da probamo ostvariti naš puni potencijal, da svi budemo na istom zadatku i tražimo rješenja za što brži rast.

Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma – Damir Davidović

Zatim je gospodin Korać sa aspekta lokalne uprave kazao da su infrastrukturni projekti učinili opštinu Nikšić dostupnom za razvijanje njenog turističkog potencijala, te da se u Nikšić dolazi i zbog kulture, sporta, a brojni festivali su doprinijeli još boljoj promociji. On je rekao da su primijećeni sve brojniji turistički objekti, ali da ipak još uvijek nije prisutna svijest o mogućnostima savremenih modela pristupa turizmu.

Predstavnik Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje u Opštini Nikšić – Milan Korać

Miloš Popović, izvršni direktor Skijališta Crne Gore, ovom prilikom je naveo koje je sve benefite donijelo otvaranje više skijališta na sjeveru Crne Gore, te koliko je to značilo za bolju turističku ponudu naše države.

Direktor Skijališta Crne Gore – Miloš Popović

Izvršni direktor Tehnopolisa, Ratko Bataković, objasnio je u svom uvodnom obraćanju da je Tehnopolis organizovanjem jedne ovakve konferencije želio da skrene pažnju na inovacije koje mogu promijeniti turističku ponudu Crne Gore, kako bi svi potencijali, pogotovu na sjeveru, bili potpuno valorizovani.

Izvršni direktor IPC Tehnopolis – Ratko Bataković

Nakon uvodnih izlaganja prikazan je promotivni spot “Crna Goro“, autora Mikija Dragićevića, koji je osvojio prvu nagradu međunarodne turističke asocijacije The Golden City Gate, na vodećem svjetskom sajmu turističke industrije ITB Berlin. Nagrada je dodijeljena u kategoriji Campaign International, što pokazuje da je spot prepoznat kao vrhunska prezentacija turističkih i prirodnih potencijala Crne Gore.

Zatim su održana dva panela: “Ruralni turizam u Crnoj Gori – dostupni resursi i perspektive razvoja” i “Digitalno doba i ruralni turizam”. Učesnici panela bili su predstavnici nacionalnih i lokalnih institucija, kreatori i implementatori turističke ponude i nosioci inovacija u segmentu ruralnog turizma.

Moderator prvog panela bio je prof. dr Ilija Moric sa Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. On je najavio paneliste te im dao priliku da ukažu na dostupne resurse i potencijale koje Crna Gora ima za razvoj ruralnog turizma.

Panelisti: “Ruralni turizam u Crnoj Gori – dostupni resursi i perspektive razvoja”

Panelisti su bili saglasni da je raseljavanje stanovništva jedan od ključnih problema sa kojima se suočavamo, a na taj način se dodatno smanjuje potencijal za razvoj. Ruralni turizam su prepoznali kao sjajnu priliku za motivisanje stanovništva za ostanak na selu. Predstavnici turističkih organizacija su takođe mišljenja da mala i nedovoljna ulaganja državnih institucija i lokalnih uprava doprinose slabom razvijanju, ali da situaciju znatno mijenja činjenica da se broj privatnih biznisa, etno-sela i kampova konstantno povećava.

Moderator – Moric, panelisti: Krgović Šarović, Delić, Canović, Huter, Vukojičić, Ramović

Drugim panelom moderirala je Ana Nives Radović, direktorica Turističke organizacije Kotor.

Drugi panel: “Digitalno doba i ruralni turizam”

Gospodin Brkljač je na početku panela prezentovao rad Coworking&Coliving Mokrin House, što je jedan od najprepoznatljivijih pozitivnih primjera razvoja ruralnog područja u digitalnom vremenu u kojem živimo. Panelisti su bili saglasni da ruralni djelovi Crne Gore nijesu upoznati sa prednostima koje im digitalni svijet donosi, te da fokus treba biti na edukaciji i vaspitanju i sve većem i pravilnom korišćenju društvenih mreža i drugih prednosti digitalne tehnologije.

Moderatorka: Nives-Radović, panelisti: Brkljač, Sivrić, Hyvaerinen, Lazarević, Vukčević-Zorić, Ratković, Blagojević

Na samom kraju, izvedeni su zaključci koji će dalje biti distribuirani i dati na komentare moderatorima i panelistima kako bi kreirali finalne zaključke, koje će zatim dobiti svi učesnici, a takođe će biti disiminirali putem svih kanala komunikacije IPC Tehnopolis.

Imajući u vidu sve stavove i komentare koje smo čuli, došli smo do zaključaka na koji način možemo dalje unaprijediti turističku ponudu Crne Gore uvodeći inovacije koje bi donijele vidljive rezultate.

Trebalo bi najprije početi od edukacije ljudi o tome da seoski turizam nije isto što i ruralni turizam, te napraviti razliku između navedena dva koncepta kako bi akteri razvoja turističkih potencijala mogli na pravi način dalje djelovati. Neophodno je mijenjati percepciju da je razvoj turizma moguć samo na primorju i razumjeti da na sjeveru države postoji veliki potencijal za razvoj ruralnog turizma. Mijenjanje te percepcije treba da prati i konkretnija podrška države i lokalnih samouprava kako bi se na najbolji način iskoristili potencijali koji leže u ruralnom turizmu. Pored konkretnije podrške, potrebno je raditi na uvođenju i primjeni održivih i ekološki prihvatljivih rješenja.

Pravovremeno i konstantno informisanje o svim mogućnostima za razvoj ruralnog turizma, o podršci koja postoji i koja će biti unaprijeđena treba da bude zadatak svih učesnika u procesu izgradnje kapaciteta za ruralni turizam, kako kreatora tako i implementatora politika iz svih sektora.

Dodatno, na putu ka iskorišćavanju resursa sjevera Crne Gore treba koristiti inovativna rješenja koja će omogućiti bržu i održiviju izgradnju novih kapaciteta koja su usklađena sa prirodnim okruženjem, a koja će kroz povezivanje ago-biznis sektora i turizma nuditi domaće prozvode i privlačiti nove ciljne grupe.

Takođe treba razvijati coworking i coliving prostore u kojima ljudi mogu pozitivno da se izoluju jer će u takvim uslovima puno bolje raditi i mnogo više odmarati, što je preduslov za privlačenje nove ciljne grupe kao što su digitalni nomadi. Važno je pratiti nove trendove i koristeći se digitalnim alatima za promociju komunicirati vlastitu ponudu putem digitalnih kanala.

Na kraju, treba raditi na umrežavanju po principu klastera ili drugih neformalnih grupa svih relevantnih aktera na nacionalnom i lokalnom nivou, kako bi se stvorila sinergija čiji će rezultet biti održivi ruralni turizam, koji će voditi unapređenju turističke ponude Crne Gore.

Osim panelista, konferenciji su prisustvovali brojni akteri formalnih i neformalnih organizacija iz turističkog svijeta, kao i mediji.

Povezani članci

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Želite li posao u oblasti inženjeringa i proizvodnje? Imamo sjajnu priliku za vas! IPC Tehnopolis organizuje obuku iz oblasti CAD/CAM softvera i CNC mašina, za nezaposlena lica sa teritorije Crne Gore, bez obzira na predznanje iz ove oblasti. Imajući u vidu značaj ove...

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

U okviru Programa edukacija IPC Tehnopolis za 2024. godinu uspješno je organizovana i sprovedena obuka „Akademija prodaje“. Obuka je obuhvatila osnovne teme prodaje, a polaznici su bili izuzetno zadovoljni stečenim znanjima i podijeljenim iskustvom od strane...