Akademija prodaje

15.03.2024

Obuka obuhvata sljedeće module:

 • Šta je prodaja?
 • Analiza / postavljanje ciljeva / planovi (TEST: Da li si ciljeve postavio na pravi način?)
 • Šta je VUCA poslovno okruženje?
 • Poslovno povjerenje
 • Poslovna komunikacija / prezentacija (TEST: Vještine prezentovanja)
 • Tehnike pregovaranja
 • Tehnike prodaje (TEST: Da li imaš problem sa zaključenjem prodaje?)
 • Tehnike zatvaranja prodaje
 • Greške u prodaji

Trajanje obuke i termini: 

 • Obuka će biti realizovana od 15. do 19. aprila u terminu od 10 do 12.30h.

Uputstvo za prijavu:

Prijavu u kojoj ćete navesti vaše ime i prezime, godinu rođenja, broj telefona i obuku za koju se prijavljujete pošaljite na email adresu: [email protected]. U naslovu mejla navedite za koju se obuku prijavljujete (npr. Prijava za obuku o digitalnom marketingu).

Svi zainteresovani mogu poslati prijavu isključivo za sebe (prijave više osoba u jednom email-u neće biti prihvaćene) i može se prijaviti za pohađanje maksimalno dvije obuke.

NAPOMENA:

 • Uz prijavu obavezno pošaljite CV i motivaciono pismo u kojem ćete navesti zašto se prijavljujete za obuku (u Word ili PDF formatu).
 • Nekompletne prijave se neće razmatrati.

PRIJAVE SU OTVORENE OD 15.03. DO 10.04. 

Predavač će na osnovu prijavne dokumentacije izvršiti selekciju kandidata za pohađanje obuke.

Predviđeni broj polaznika/ca je 15.

*O predavaču:

Milan Miličić radi više od 25 godina na menadžerskim pozicijama, od nižeg i srednjeg menadžmenta do C nivoa. Polje ekspertize: prodaja, marketing, menadžment, kao neraskidive cjeline poslovanja.

Osnivač i direktor Management Training Centra. MTC je edukativno konsultantski centar sa autorizovanim programima Akademja prodaje, Akademija brendinga, Akademija javnog nastupa. Klijenti MTC-a su mikro, mala i srednja preduzeća iz raznih industrija (telekomunikacije, IT, izdavaštvo, agroindustirja, sportska društva, farmacija, obnovljiva energija…). Njegov posao obuhvata regrutovanje, organizaciju, obučavanje, motivaciju, pravljenje procedura, prodajnih i marketing timova.

Trenutno je predavač na Poslovnoj akademiji Privredne komore Srbije, sa online programima na Masterbox platformi.

Program edukacija IPC Tehnopolis za 2024. godinu finansijski je podržala Opština Nikšić.

Povezani članci

Škola stripa i ilustracije

Škola stripa i ilustracije

Škola stripa i ilustracije je kurs namijenjen osobama koje su zainteresovane za medij stripa, ilustraciju, uopšte vizuelne umjetnosti, ali i naraciju i pisanje. Kurs je uzrasno prilagodljiv, ali zbog pretpostavke opismenjenosti nije za djecu nižih razreda osnovne...

Finansije za nefinansijere

Finansije za nefinansijere

Sticanje znanja iz oblasti finansija, uključujući finansijske izvještaje, zakonske regulative, računovodstvo i identifikacija rizika imaju za cilj poboljšanje profita. Dobra organizacija, razumijevanje računovodstva i registrovanje potencijalnih rizika imaju za...

Dizajn i štampa

Dizajn i štampa

Ne postoji mnogo zanimanja koje danas možemo primijeniti gotovo u svim industrijskim granama. Jedno od njih je i grafički dizajn, a dizajneri su upravo zbog univerzalne primjene znanja veoma traženi. U okviru ovog kursa, kroz proces kreiranja idealnog grafičkog...