40 koraka do sajta – Uvod u web dizajn

40 koraka do sajta – Uvod u web dizajn

40 koraka do sajta – Uvod u web dizajn (OBUKA JE BESPLATNA) Sadržaj obuke: Obuka „Uvod u web dizajn“ obučava polaznike/ce potrebnim znanjem za izradu gotovog proizvoda web prezentacije kao i njegovom plasiranju na internetu. Obuka se sastoji od teorijskog i praktičnog...