Crna Gora otvara nove mogućnosti – Nova podrška za brži razvoj

27.08.2020

Crna Gora konstantno napreduje i razvija sve svoje kapacitete kako bi se stvorili što bolji uslovi za razvoj brzorastućih kompanija i dalji razvoj digitalne industrije, a savremena infrastrukturna podrška i novi zakonodavni okviri su veliki iskorak na tom putu. Stvaranjem povoljnih uslova kroz podršku za brži razvoj Crna Gora zaista otvara nove mogućnosti i to je zaključak koji su svi prisutni mogli donijeti na događaju koji su organizovali Ministarstvo nauke Crne Gore i Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis.

Ovaj događaj je organizovan upravo sa ciljem prezentovanja nove podrške definisane novim regulatornim okvirom, kao i razvoja infrastrukturnih segmenata Naučno-tehnološkog parka Crne Gore i IPC Tehnopolis. Osim toga, u okviru događaja predstavljena su i dva reformska zakona u oblasti inovacija i tehnološkog razvoja izglasana u okviru Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera: “Zakon o inovacionoj djelatnosti“ i “Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija“. Ovim zakonima Vlada Crne Gore je stvorila bazičnu mjeru za jačanje IT privrede i funkcionisanje nacionalnog inovativnog ekosistema, te omogućila širok spektar olakšica i podsticaja koji jednako važe za domaće i međunarodne kompanije. Takođe, predstavljena je i “S3 strategija pametne specijalizacije“, nacionalna odnosno regionalna inovaciona strategija koja utvrđuje prioritete razvoja, a čiji je cilj izgradnja konkurentske prednosti kroz povezivanje sopstvenih snaga u istraživanju i inovacijama s potrebama privrede, odgovarajući na koherentan način na rastuće mogućnosti i razvoj tržišta.

Crna Gora otvara nove mogućnosti

Na samom početku prisutnima se obratila ministarka nauke Crne Gore, dr Sanja Damjanović koja je govorila o prilikama koje Crna Gora pruža razvojnim timovima, preduzećima i startap kompanijama, a čijim kreiranjem su otvorene nove mogućnosti.

“Vlada Crne Gore snažno podržava razvoj inovativne privrede, a njeni ključni temelji za ovaj razvoj jesu: moderna infrastruktura, moderni podsticajni zakonodavni okvir za tehnološki razvoj i naš ljudski kapacitet”, kazala je Damjanović.

Ona je posebno pohvalila IPC Tehnopolis, kazavši da je njegov put nije bio ni malo lak iz razloga što Crna Gora nije imala funkcionalni inovacioni ekosistem.

“Podsticajni zakonodavni okvir je upravo ono što je Crnoj Gori nedostajalo. Vlada je zajedno sa inovativnom zajednicom uspjela da iznese dva sjajna zakona koji će donijeti revoluciju na domaćem tržištu. Jedna od sjajnih mjera u okviru navedenih zakona je oslobađanje startapova od plaćanja poreza u prvih 5 godina postojanja, ali i mjera koju nema niko u Evropi, a to je oslobađanje od poreza na dobit u slučaju reinvestiranja ili investiranja u inovacije i startapove”, objasnila je Damjanović.

Ona je istakla da je Crna Gora svjesna dinamičnog razvoja usljed primjena tehnologija, industrijske revolucije, digitalne revolucije, ali i potreba mladih ljudi i da ne može ostati po strani, zbog čega je u prethodnom periodu izgradila jedan jak inovacioni ekosistem.

“Uz sjajne zakone, uz naš ljudski kapacitet transformišemo Crnu Goru u zemlju novih mogućnosti, kao atraktivnu destinaciju za tehnološko preduzetništvo i razvoj novih tehnologija. Ono što je uradila Estonija to može i Crna Gora. Ono što ja vidim ispred sebe jeste jedna nova Crna Gora, koja će uz svoje dodatne potencijale zaista postati zemlja novih mogućnosti”, zaključila je Damjanović.

Razvoj inovacionog ekosistema Crne Gore

O razvoju inovacionog sistema u Crnoj Gori i značaju Naučno-tehnološkog parka Crne Gore u tom procesu govorio je izvršni direktor Naučno-tehnološkog parka Crne Gore, gospodin Velibor Bošković.

“IPC Tehnopolis je u prethodnom periodu definitivno trasirao put Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori, čija je središna jedinica u Podgorici unutar kampusa Univerziteta Crne Gore. Sa ponosom možemo da kažemo da će Naučno-tehnološki park biti svečano otvoren krajem naredne godine i biće dom za 30 do 50 inovativnih, brzorastućih, tehnološko orjentisanih kompanija sa kapacitetom do 500 zaposlenih u tom važnom razvojnom objektu”, kazao je Bošković.

On je objasnio da je Naučno-tehnološki park u razvoju crnogorskog nacionalnog inovacionog ekosistema ima veoma važnu ulogu kao njegova centralna jedinica, koja kroz zajednički rad i kordinaciji svih aktivnosti, a u saradnji sa Tehnopolisom predstavlja snažnu okosnicu razvoja startapova, inovativnih kompanija i izvozno orjentisanih kompanija.

“Naši ljudi su naš najveći potencijal i konstantim ulaganjem u njih možemo ostvariti važne rezultate koji Crnu Goru mogu predstaviti kao atraktivnu destinaciju za ulaganje ne samo u turizam, građevinski sektor, energetiku već i u IT sektor i u razvoj novih tehnologija”, kazao je Bošković.

Ambijent za razvoj preduzetništva u opštini Nikšić

Opština Nikšić je kao aktivni partner u razvoju preduzetničkog ambijenta dala i nastaviće da daje svoj doprinos u realizaciji svih budućih planiranih aktivnosti, objasnila je potpredsjednica Opštine Nikšić, Sonja Nikčević.

“Danas možemo sa ponosom reći da su zahvaljujući Tehnopolisu ostvarene brojne regionalne razvojne inicijative i stvorene osnove dinamičnijem budućem razvoju i privlačenju investicija, kako u naš grad tako i u Crnu Goru”, kazala je Nikčević.

Ona je dodala da Opština Nikšić cijeni sve što je IPC Tehnopolis ostvario u dosadašnjem radu i da je iz tog razloga kao podršku novim kreativnim idejama, Tehnopolisu ustupila na korišćenje prostor u Domu revolucije na vrlo atraktivnoj lokaciji.

Nova podrška za brži razvoj inovativne privrede

Na samom kraju prisutnima se obratio izvršni direktor IPC Tehnopolis, Ratko Bataković, koji je izrazio veliko zadovoljstvo povodom organizacije ovakvog događaja,gdje je na jednom mjestu predstavljen čitav set mogućnosti namijenjen mladim kreativnim pojedincima, timovima koji su spremni da vjerujući u svoju ideju razvijaju svoje biznise.

“Sve aktivnosti i svi događaji koje organizujemo u Tehnopolisu i na drugim mjestima su prvenstveno u cilju podrške razvoju biznisa, konkurentnosti naše privrede kroz promociju novih tehnologija i primjenu inovacija iz svih oblasti privrede. Ove godine, svjedoci smo krupnih i brzih promjena privrednog ambijenta, stoga je naša dodatna obaveza da u setu mjera podrške koje pružamo nosiocima biznis ideja, obezbijedimo i što je moguće veću, kvalitetniju, sadržajniju i blagovremenu – brzu podršku”, kazao je Bataković.

On je kazao Tehnopolis u ovom trenutku oprema i priprema za puštanje u rad tri laboratorije: Biotehnološke laboratorije – Biolab Tehnopolis, Laboratorije za industrijski dizajn – TECH LAB Tehnopolis i DATA centra, koje će značajno ubrzati razvoj mnogih segmenata privrede i lokalne i nacionalne, od poljoprivrede, turizma, metalne, drvne industrije.

“Čovjek, koji sada dođe u Tehnopolis će dobiti testiranje svoje ideje i neku od mjera podrške kroz predinkubaciju, inkubaciju ili virtuelnu inkubaciju, zatim dobiće sve savjetodavne usluge u smislu tehnologije proizvodnje i mjera tehničke ili finansijske podrške koje može dobiti od lokalnog preko nacionalnog do evropskog nivoa. Informacije o dostupnim sredstvima i modelima za kreditiranje i finansiranje. Podrške za kreiranje biznis planova ili popunjavanje aplikacionih formi. Dobiće podršku za analizu tržišta i obuke koje su mu potrebne za sticanje različitih znanja i vještina da bi bio ravnopravan i uspješan na tržištu, kao i mogućnost da preko naših mreža partnera, saradnika i platformi i biznis foruma pronađe svoje mjesto na tržištu”, kazao je Bataković.

Dodao je da će svi segmenti i usluge biti dostupni prije svega stanarima biznis inkubatora IPC Tehnopolis, ali i predstavnicima poslovne zajednice u Crnoj Gori i regionu, timovima sa inovativnim idejama, studentima, organizacijama za podršku poslovanju, akademskom i naučnom sektoru, kao i drugim zainteresovanim stranama.

Nakon uvodnih obraćanja prisutni su imali priliku da pogledaju video u kom su prikazani budući infrastrukturni kapaciteti IPC Tehnopolis na kojima će biti fokus u narednom periodu, a  koje će se nalaziti u okviru rekonstruisanog dijela Doma revolucije.

Na samom kraju svi prisutni su obišli IPC Tehnopolis i sve njegove infrastrukturne segmente koji će u budućnosti predstavljati ambijent za usvajanje digitalnih vještina mladih ljudi i dalji razvoj inovativnog ekosistema. Navedeni infrastrukturni segmenti predstavljaće inovativnu platformu kreiranu od strane IPC Tehnopolis zasnovanu na hibridnom modelu koji upotrebom naprednih tehnologija podržava razvoj ideja i inovacija sa potencijalom za komercijalizaciju, razvoj obećavajućih startapova i spin-off preduzeća sa fokusom na tehnološki orjentisana preduzeća, razvoj novih inovativnih usluga postojećim malim i srednjim preduzećima za inovativne proizvode, usluge i procese.

Povezani članci

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Želite li posao u oblasti inženjeringa i proizvodnje? Imamo sjajnu priliku za vas! IPC Tehnopolis organizuje obuku iz oblasti CAD/CAM softvera i CNC mašina, za nezaposlena lica sa teritorije Crne Gore, bez obzira na predznanje iz ove oblasti. Imajući u vidu značaj ove...

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

U okviru Programa edukacija IPC Tehnopolis za 2024. godinu uspješno je organizovana i sprovedena obuka „Akademija prodaje“. Obuka je obuhvatila osnovne teme prodaje, a polaznici su bili izuzetno zadovoljni stečenim znanjima i podijeljenim iskustvom od strane...