CROWN partneri spremni za otvaranje preduzetničkih odjela

29.11.2021

U prostorijama IPC Tehnopolis je u periodu od 22. do 26. novembra održana obuka za predstavnike projektnih partnera u okviru projekta CROWN.

Nedeljko i Tamara Milosavljević iz Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, pet dana su sprovodili obuku u cilju izgradnje kapaciteta zaposlenih u Intera TP, IPC Tehnopolis i SIMORA, kako bi mogli da rukovode preduzetničkim odjelima u svojim institucijama, čije formiranje je planirano u narednom periodu.

Obuka je obuhvatila teorijski i praktični dio na teme koje se tiču transfera tehnologije, upravljanja intelektualnim vlasništvom, značajem zaštite prava intelekutalne svojine, te startap i spinoff projekta. Predstavljen je i kompletan proces koji je potrebno da prođe osoba koja se prijavljuje sa određenom inovacijom, od ideje pa do patentiranja i izlaska na tržište, odnosno komercijalizacije ideje. Taj proces je veoma zahtjevan i u zavisnosti od ideje, stepena njenog razvoja i nivoa inovacije, može trajati i do nekoliko godina.

U okviru obuke, učesnici su pored ostalog imali imali priliku i da čuju šta zapravo znači biti technology transfer officer i koja su njegova zaduženja, te da upoznaju procese koji su detaljni i sveobuhvatni.

Vedran Šimunović, direktor TP INTERA, navodi da je obuka od izuzetnog značaja za njihovu instituciju jer su zahvaljujući detaljnom upoznavanju sa procedurama stekli relevantna znanja za rukovođenje planiranim odjelom, koja će primijeniti u podršci njihovim preduzećima.

Na značaj sprovedene obuke se osvrnuo i Đorđije Brkuljan, koordinator Centra za programske aktivnosti IPC Tehnopolis: „U narednom periodu ćemo biti u prilici da pružimo podršku svim istraživačima i inovatorima, u prvi mah kroz pružanje detaljnjih informacija o mogućnostima zaštite njihove ideje, ali i da se vratimo  par koraka unazad te da zajedno prođemo kroz evaluaciju ideje i definišemo da li je ona validna za naredne korake u procesu patentiranja.“  Posebno je naglasio i da ćemo biti veza između inovatora i institucija kao što je Zavod za zaštitu intelektualne svojine, te da se nada da će Tehnopolis do kraja naradne godine biti u prilici da pruži i sveobuhvatniju podršku inovatorima koja će pored zaštite prava podrazumijeva i upućivanje na određene fondove gdje oni mogu da apliciraju kako bi dalje razvijali svoj proizvod.

Tijana Šapna iz SIMORA, upravo u povezivanju i umrežavanju vidi najveću vrijednost ove obuke. Budući da su korisnici njihovog inkubatora većinom gejmeri, najrelevantnije za njih je umrežavanje sa industrijom, univerzitetskim istraživačkim jedinicama i drugim relevantnim instucijama.

U toku obuke, predavači su predstavili i niz alata koji se koriste kako bi se ovi procesi sprovodili na najbolji mogući način, među kojima i Boss platformu koju su kreirali Univerzitetu u Beogradu, META Group i  Univerzitet u Liježu. U pitanju je otvorena, višejezična web platforma, koja sadrži alate za samoprocjenu poslovnih prilika, alate za planiranje poslovnih prilika, te brojne video materijale dostupne u PDF i video formatu.

Za učesnike obuke će u narednom periodu biti organizovano i studijsko putovanje u Njemačku kako bi posjetili primjere najbolje prakse kada je ova oblast u pitanju.

Obuka je organizovana kroz projekt #CROWN sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Povezani članci

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Želite li posao u oblasti inženjeringa i proizvodnje? Imamo sjajnu priliku za vas! IPC Tehnopolis organizuje obuku iz oblasti CAD/CAM softvera i CNC mašina, za nezaposlena lica sa teritorije Crne Gore, bez obzira na predznanje iz ove oblasti. Imajući u vidu značaj ove...

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

U okviru Programa edukacija IPC Tehnopolis za 2024. godinu uspješno je organizovana i sprovedena obuka „Akademija prodaje“. Obuka je obuhvatila osnovne teme prodaje, a polaznici su bili izuzetno zadovoljni stečenim znanjima i podijeljenim iskustvom od strane...