Dostignuća

100+

podržanih ideja

10+

programa podrške

30+

projekata

620+

događaja

150+

partnera

620+

učesnika obuka

100

podržanih ideja

30+

projekata

150+

partnera

10+

programa podrške

620+

događaja

620+

učesnika obuka