Dostignuća

120+

podržanih ideja

10+

programa podrške

40+

projekata

620+

događaja

170+

partnera

650+

učesnika obuka

120

podržanih ideja

40+

projekata

170+

partnera

10+

programa podrške

620+

događaja

650+

učesnika obuka