Eksperti

Eksterni eksperti

Milivoje Krivokapić

BioLab

Pravne i administrativne usluge

Petra Karanikić

BioLab

Transfer znanja i tehnologije, intelektualno vlasništvo, projektni menadžment, upravljanje inovacijama

Matija Zamljačanec

BioLab

Ruralni razvoj, LEADER, LAG, CLLD

Vladimir Nedović

BioLab

Informatičke tehnologije (vještačka inteligencija)

Valentina Vujinić

BioLab

Upravljanje projekatima, kultura, turizam

Ivan Brkljač

BioLab

Cirkularna migracija, digitalni nomadi, coliving industrija

Danijela Šuković

BioLab

Životna sredina, bezbjednost hrane

Svetozar Kolesar

BioLab

Aditivna proizvodnja, digitalna fabrikacija

Verica Vasić

BioLab

Zaštita šuma, fitofarmacija

Afrim Sharku

BioLab

Poljoprivreda, ruralni razvoj

Dejan Jančić

BioLab

Bezbjednost i kvalitet hrane

Mladen Kostić

BioLab

Dizajn i konstrukcija proizvoda, izrada prototipa, CAD/CAM/CNC, internacionalizacija poslovanja

Ivan Glišić

BioLab

Voćarstvo

Đurica Peković

BioLab

Strateški razvoj, upravljanje prihodima i cijenama

Meliha Gekić Gerić

BioLab

Upravljanje projektima, ekonomski razvoj, preduzetništvo

Tanja Seneković

BioLab

Poslovno planiranje, finansijski manadžment

Miljan Cvetković

BioLab

Hortikultura/Voćarstvo

Ilija Nikčević

BioLab

Ilustracija, grafički dizajn

Milovan Kadović

BioLab

Grafički dizajn

Suzana Đorđević Milošević

BioLab

Ruralni razvoj, životna sredina, poljoprivreda

Branka Mračević

BioLab

Projektni menadžment

Jasna Pejović

BioLab

ICT konsultantske usluge, edukacija

Ljubomir Dimovski

BioLab

Ekonomski razvoj

Mladen M. Koprivica

BioLab

Pravo intelektualne svojine

Nevena Mijušković

BioLab

Arhitektura

Đuro Stojanović

BioLab

Vještačka inteligencija

Ivica Sivrić

BioLab

Poljoprivreda, turizam, ruralni razvoj, upravljanje projektima

Nedeljko Milosavljević

BioLab

Komercijalizacija inovacija, intelektualna svojina, transfer tehnologije, networking

Anđela Đokić

BioLab

Digitalni marketing za male i srednje biznise, menadžment u turizmu

Balša Bajagić

BioLab

Biotehnika, poljoprivreda

Darko Ivanović

BioLab

ICT, Startups, Crowdfunding, Pitch mentoring

Maja Miljević

BioLab

Preduzetništvo, startup development

Slobodan Vulešević

BioLab

Turizam, Ruralni razvoj, Mediji, Odnosi sa javnošću

Radivoje Drobnjak

BioLab

Preduzetništvo, Inovacije

Petar Peđa Grubor

BioLab

Konsultant/ekspert u oblasti EU projekata

Vladislava Galović

BioLab

Molekularna biologija, biotehnologija

Ljubica Kostić-Bukarica

BioLab

Marketing, PR

Ana Simonović

BioLab

Bespovratno finansiranje, upravljanja projektima

Blazo Crvenica

BioLab

Startupi i preduzetništvo, vještačka inteligencija i mašinsko učenje, održiva urbana mobilnost

Marija Janjušević

BioLab

Finansijsko izvještavanje - Kontroling, Optimizacija poslovnih procesa

Bojana Perović

BioLab

Karijerni i poslovni konsalting, zapošljavanje

Amra Gačević

BioLab

Programiranje, kodiranje i robotika za djecu

Renata Marušić

BioLab

Projektni menadžment

Vedran Šimunović

BioLab

Ekonomski razvoj

Anđa Vukčević Zorić

BioLab

Turizam, ruralni razvoj, menadžment

Jelena Milovanović

BioLab

Zaštita životne sredine, održivi ruralni razvoj

Nikica Marinković

BioLab

Zelena ekonomija

Tamara Čolić Milosavljević

BioLab

Transfer tehnologije, inovacije, preduzetništvo

Đorđe Ćelić

BioLab

Marketing, istraživanje tržišta, razvoj poslovnog modela, strategije izlaska na tržište, unapređenje poslovanja