FILA Model – Inovativni model zasnovan na EIP pristupu za jačanje transfera znanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u regionu Pulja, Albaniji i Crnoj Gori

25.09.2020

U okviru FILA projekta, finansiranog sredstvima Evropske Unije kroz program Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora, kreiran je FILA Model, prateći bottom-up kolaborativne i participativne metode, koje uključuju desk analize, istraživanja na terenu i rezultate konsultativnih sastanaka sa ključnim akterima u oblasti pametne poljoprivrede, održanih u Italiji, Albaniji i Crnoj Gori.

FILA projekat integriše se i prilagođava pristupu Evropskog partnerstva za inovacije (EIPs), u okviru programa prekogranične saradnje Italije, Albanije i Crne Gore.

Oslanjajući se na pristup EIP AGRI, razvijen je FILA Model, prikupljanjem i dijeljenjem potreba, kao i relevantnih rješenja za transfer znanja i tehnologija, zajedno sa zainteresovanim stranama. Cilj je bio ojačati transfer znanja i tehnologija dijeljenjem i prenosom rezultata istraživanja, kao i ko-kreiranjem inovativnih rješenja i motivisanjem mladih talenata za primjenu otvorenih inovacionih procesa, kako bi se podstakla saradnja među akterima lanca inovacija.

FILA Model

Povezani članci

U Ljubljani održan radni sastanak projekta RTIT >>

U Ljubljani održan radni sastanak projekta RTIT >>

Dvodnevni radni sastanak projekta "Knowhow Communities for Accelerating RTI Transfer in the Danube Region" (RTIT>>) uspješno je održan u Ljubljani. Ovaj sastanak je bio i prva prilika da se projektni partneri sretnu uživo i zajedno rade na definisanju koraka za...

Innovation Minds pobjednik Startup kampa za mlade

Innovation Minds pobjednik Startup kampa za mlade

Današnjim Demo danom završen je sedmodnevni Startup kamp za mlade koji je bio prilika da 5 timova srednjoškolaca iz Nikšića i Pljevalja, prezentuju svoje inovativne ideje koje su razvijali tokom trajanja kampa. Prema mišljenju stručnog žirija najbolju ideju je...

U Tehnopolisu počeo Startup kamp za mlade

U Tehnopolisu počeo Startup kamp za mlade

U prostorijama IPC Tehnopolisa je započeo Startup kamp za mlade, koji će trajati do 28. novembra. Ova jedinstvena prilika okuplja 25 talentovanih srednjoškolaca iz Nikšića i Pljevalja, koji će kroz interaktivni program obuke, predavanja, prezentacije i radionice imati...