Na osnovu članova 43. i 45. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja “Sl.CG” broj 003/20 od 23.01.2020. i 038/20 od 25.04.2020. objavljujemo sedmodnevni pregled izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima IPC Tehnopolis: