iNnovaNet projekat – Poziv za nabavku „Tematska CNC oprema i softveri”

29/07/2022

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis je objavio poziv za nabavku tematske CNC opreme i softvera u okviru projekta Innovative technologies for stronger business and improved business environment – iNnovaNet.
Dokumentacija je dostupna na sledećem linku: link
Rok za predaju prijave za nabavku je 29.08.2022.godine, u 12:00 h.
Svaki zahtjev za dodatnim informacijama mora biti dostavljen pisanim putem na email: [email protected], najkasnije 21 dan prije roka za dostavljanje prijave za nabavku.

Odgovori će biti objavljeni na www.tehnopolis.me, najkasnije 11 dana prije roka za dostavljanje prijave za nabavku. Web stranica će biti ažurirana redovno i aplikant snosi odgovornost za provjeru ažuriranja i izmjena tokom perioda za podnošenje prijava.