Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis organizuje međunarodnu konferenciju Poljoprivreda vođena inovacijama

20.03.2023

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis organizuje regionalnu konferenciju Poljoprivreda vođena inovacijama, koji će se održati 30. marta 2023. godine u prostorijama IPC Tehnopolis (Multimedijalna sala).  

Konferencija se organizuje u okviru projekta FILA Plus, koji predstavlja kapitalizaciju postignutih rezultata prethodno implementiranog FILA projekta, sufinansiranog od strane INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014 – 2020. 

Tokom implementacije FILA projekta, IPC Tehnopolis je aktivno radio na unaprijeđenju saradnje između ključnih aktera inovacionog sistema iz poslovne i akademske zajednice Crne Gore u cilju povećanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća boljim pristupom istraživanjima, a sve u cilju stvaranja inovativnih rješenja uspostavljanjem prve laboratorije za inovacije i fertilizaciju u agro-hrani u Crnoj Gori (FILA inovativna laboratorija).  

Glavni cilj konferencije Poljoprivreda vođena inovacijama je jačanje veze između relevantnih aktera iz poljoprivredno-prehrambenog sektora razmjenom znanja o inovativnim tehnologijama, pristupima i izazovima u oblasti pametne poljoprivrede, ne samo na nacionalnom već i na regionalnom nivou. Konferencija će poslužiti kao alat za povezivanje i podsticanje razvoja inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru kroz prezentacije primjera najbolje prakse. Takođe, tokom konferencije će biti istaknut i značaj održivog poljoprivredno-prehrambenog sektora i lanaca vrijednosti hrane, koji su u skladu sa S3 Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore. 

Tokom konferencije, učesnici će se upoznati sa primjenom robotike i automatike u poljoprivredi, nakon čega će predstavnici relevantnih institucija iz Crne Gore i regiona razgovarati o konceptu pametne i održive poljoprivrede, primjerima najbolje prakse, te mogućnostima za dalje unaprijeđenje.  Osim toga, tokom konferencije će biti riječi i o održivoj poljoprivredi i lancima vrijednosti hrane kao jednoj od prioritetnih oblasti S3 Strategije pametne specijalizacije Crne Gore. Nacionalni i regionalni govornici, kao i primjeri najbolje prakse će učesnike upoznati sa izazovima u implementaciji inovacija u poljoprivredi, kao i o dostupnoj podršci ključnoj za razvoj inovativnih rješenja. Na samom kraju konferencije, kroz panel sesiju učesnici će imati priliku da čuju više o benefitima digitalizacije agroturističke ponude kroz prezentaciju primjera najbolje prakse iz Crne Gore i regiona kada je ova tema u pitanju, te o iskustvima i izazovima sa kojima su se susretali tokom razvoja svog poslovanja.  

Radni jezik konferencije će biti engleski, a za sve zainteresovane učesnike biće obezbijeđen i simultani prevod.  

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete konferenciji Poljoprivreda vođena inovacijama, najljubaznije Vas molimo da se registrujete imajući u vidu da je broj mjesta ograničen. 

Registracija je dostupna na sljedećem linku. 

Agenda je dostupna na link-u. 

Povezani članci

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Želite li posao u oblasti inženjeringa i proizvodnje? Imamo sjajnu priliku za vas! IPC Tehnopolis organizuje obuku iz oblasti CAD/CAM softvera i CNC mašina, za nezaposlena lica sa teritorije Crne Gore, bez obzira na predznanje iz ove oblasti. Imajući u vidu značaj ove...

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

U okviru Programa edukacija IPC Tehnopolis za 2024. godinu uspješno je organizovana i sprovedena obuka „Akademija prodaje“. Obuka je obuhvatila osnovne teme prodaje, a polaznici su bili izuzetno zadovoljni stečenim znanjima i podijeljenim iskustvom od strane...