Kako se prijaviti

1. Prijava i popunjavanje online forme

Da biste se prijavili za naš inkubatorski program, slijedite ove korake:

  1. Klikni na dugme “Prijavi se”.
  2. Preuzmite Vodič za buduće stanare koji vam može pomoći pri popunjavanju Aplikacionog obrasca, i upoznati vas sa svim procedurama biznis inkubatora.
  3. Popunite online Aplikacioni obrazac sa relevantnim informacijama o vašem biznisu, timu i poslovnoj ideji.
  4. Forma vam omogućava da pošaljete biografije članova tima, prezentacije i druga relevantna dokumenta koja mogu pomoći u procjeni vaše prijave.

Nakon što primimo vašu prijavu, naš tim će je pažljivo pregledati i obavijestiti vas o daljim koracima u procesu selekcije.

Želite da saznate više o dostupnoj podršci biznis inkubatora?

Preuzmite vodič i saznajte sve neophodne informacije

Preuzmite vodič

1.2 Faze preliminarne analize kandidata

Poslovna ideja i inovacija: Ocjenjuje se originalnost, inovativnost i vrijednost poslovne ideje za tržište i korisnike, kao i izvodljivost i moguća skalabilnost.

Tim i ljudski resursi: Vrednuje se kvalifikacija i kredibilitet članova tima, njihova predanost i motivacija, kao i posjedovanje potrebnih vještina za uspješno vođenje poslovanja.

Tržište i konkurencija: Procjenjuje se veličina i atraktivnost tržišta, identifikacija i analiza konkurencije, te postojanje jasne strategije za sticanje konkurentske prednosti.

Finansijska održivost: Ocjena se daje za realističnosti i razrađenosti poslovnog modela, jasnoj finansijskoj strategiji i projekcijama, te identifikaciji izvora finansiranja i prihoda.

Usklađenost sa S3 strategijom pametne specijalizacije: Procjenjuje se poklapanje poslovne ideje sa prioritetnim sektorima S3 strategije, potencijal za doprinos nacionalnoj inovativnoj snazi i mogućnost saradnje sa drugim činiocima u S3 ekosistemu.

Usklađenost sa UN ciljevima održivog razvoja (SDG): Ocjenjuje se doprinos poslovne ideje postizanju ciljeva održivog razvoja, fokus je na održivosti i društveno odgovornom poslovanju, te potencijalu za pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu.

Sveukupni utisak: Ocenjuje se kvalitet predatog aplikacionog obrasca, validiranost poslovne ideje, potreba tima za inkubacijom i potencijal za umrežavanje s drugim stanarima.

Na osnovu prethodnih kriterijuma, Komisija za evaluaciju poslovnih ideja procjenjuje u kojoj je fazi razvoja podnijeta ideja i kakav ugovor treba ponuditi aplikantu.

2. Ako ste izabrani

Nakon pozitivne evaluacije, IPC Tehnopolis će vam ponuditi adekvatan ugovor koji odgovara stepenu razvijenosti vaše poslovne ideje i dostupnim resursima u tom trenutku. Imamo nekoliko vrsta ugovora:

Ugovor o predinkubaciji: Ova faza traje do 3+3 mjeseca i pruža vam podršku u ranoj fazi razvoja vaše ideje. Tokom ovog perioda, radićemo zajedno na razvoju vašeg koncepta i pripremi za prelazak u sljedeću fazu.

Ugovor o inkubaciji: Ova faza može trajati do 3 godine. Tokom inkubacije, dobićete sveobuhvatnu podršku u razvoju i rastu vašeg poslovnog poduhvata. Naš tim stručnjaka će vam pružiti mentorsku podršku, poslovno savjetovanje, pristup resursima i mreži partnera.

Ugovor o virtuelnoj inkubaciji: Ova opcija takođe traje do 3 godine. Ako ne zahtijevate kancelarijski  prostor u našem inkubatoru, ali želite pristup svim ostalim pogodnostima, virtuelna inkubacija je idealna za vas. 

Podrška po komercijalnim uslovima: Ova vrsta podrške može trajati do tri godine i namijenjena je timovima i kompanijama koje već posluju na tržištu, ali imaju potrebu za daljim rastom i podrškom. 

Faza postinkubacije dolazi nakon završetka određenog ugovora i ne zahtijeva potpisivanje novog, nastavljamo saradnju kako biste i dalje razvijali i unapređivali svoj poslovni poduhvat, ali i podijelili svoje iskustvo s novim stanarima.

Da li hoćete da se pridružite biznis inkubatoru?

Popunite online prijavu i prođite selekciju!

Prijavite se

3. Čestitamo! Sada ste naš stanar

Čestitamo! Vi ste postali naš stanar i dobili ste priliku da budete dio Tehnopolis zajednice. Nakon potpisivanja ugovora, zajedno sa vašim timom, menadžer biznis inkubatora će izraditi plan podrške i gantogram koji će precizno planirati razvoj vaše ideje. Radujemo se saradnji sa vama i pružanju podrške u razvoju vašeg biznisa. Do sada smo podržali više od 100 startapa i preduzetnika u ostvarenju njihovog potencijala.

Imate pitanja?

Pišite nam:

[email protected]

Pozovite nas

+382 40 280 431

Adresa

Radoja Dakića b.b.