Konferencija „Perspektive razvoja ruralnog turizma u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na opštinu Pljevlja“ održana u Pljevljima

01.11.2019

Sekretarijat za privredu opštine Pljevlja i Turistička organizacija Pljevlja, u saradnji sa IPC Tehnopolis, organizovali su jednodnevnu konferenciju pod nazivom „Perspektive razvoja ruralnog turizma u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na opštinu Pljevlja“.

Konferencija je organizovana sa ciljem prezentacije resursa Crne Gore, sa fokusom na Opštinu Pljevlja, prezentacije dostupnih mjera podrške kako sa nacionalnog tako i sa lokalnog nivoa i prezentaciji svih potrebnih koraka koje treba ispuniti prilikom registracije ponude ruralnog turizma u Opštini Pljevlja, a samim tim i u čitavoj Crnoj Gori. Na posebnom panelu predstavljeni su primjeri dobre prakse kao dobra motivacija potencijalnoj ponudi ruralnog razvoja, sa ciljem podsticanja debate kako bi se na taj način riješile barijere na koje su nailazili ili i dalje nailazi ponuda ruralnog turizma u Crnoj Gori.

Konferenciju su otvorili predstavnici organizacija i institucija čija je djelatnost direktno vezana za temu o kojoj se govorilo na konferenciji, a to su predstavnici: Op Turističke organizacije Pljevlja, Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, kao i predstavnici Opštine Pljevlja koji se bave unapređenjem ruralnog turizma i poljoprivrede.

Budimir Bajčetić, sekretar sekretarijata za privredu Opštine Pljevlja, pozdravio je prisutne i izrazio izuzetnu čast što se konferencija održava u Pljevljima, čija teritorija ima veliki potencijal za razvoj ruralnog turizma. On je istakao da je ruralni turizam svaka turistička aktivnost u ruralnom području, a seoski turizam je samo jedna vrsta ruralnog turizma. Ruralni turizam spaja poljoprivredu i turizam i nije slučajno što smatra da Pljevlja imaju ogroman i izuzetan prostor, koji obuhvata i prirodne ljepote i obradivo zemljište, pa su stoga ogromne šanse za razvoj i postizanje rezultata i ostvarivanje prihoda, kako u opštini Pljevlja, tako i u čitavom sjevernom dijelu Crne Gore.

Nakon njega, prisutnima se obratio izvršni direktor IPC Tehnopolis, Ratko Bataković, koji je izrazio zadovoljstvo što je Tehnopolis dio inicijative da se na sjeveru Crne Gore počne razvijati ruralni turizam. Objasnio je prisutnima da Tehnopolis, sem mogućnosti da se u njemu razvijaju brzorastuće firme, doprinosi i tome da se afirmišu novi proizvodi, usluge i procesi, a da je Tehnopolis tu da podrži i ubrza proces stvaranja novih platformi i konekcije, kako bi se ciljevi što prije ostvarili.

Zatim je učesnike konferencije pozdravila Vanja Vukojičić, direktorica Turističke organizacije Pljevlja. Ona je navela da 90% ukupnog područja opštine Pljevlja ima potencijal za razvoj ove privredne grane, stavljajući poseban akcenat na planinska sela koja su pogodna za razvoj ruralnog i seoskog turizma. Naglasila je da joj je posebno drago što postoji stanovništvo koje ostaje u Pljevljima i želi da svoj biznis pokrene u turističkoj oblasti djelovanja, te da to stanovništvo prepoznaje mogućnosti  i potencijal razvoja ruralnog turizma.

Nakon toga, državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Damir Davidović, istakao je važnost ovog događaja i velikog broja prisutnih, jer moramo svi zajedno raditi na tome da se turizam u Crnoj Gori i potencijali naše države ne posmatraju samo kroz primorije. Kako je rekao, moderni turizam se zasniva na iskustvima i doživljajima, gdje se propagiraju zdravi stilovi života i druge brojne aktivnosti, što su elementi globalne tendencije, a koji govore da potencijal koji imamo moramo valorizovati, iskoristiti i na pravi način staviti u funkciju. Naglasio je da je za ostvarivanje maksimalnih rezultata potrebna veća inicijativa za prodaju domaćih proizvoda, stvaranje što boljih uslova za rad kompanija u ovoj oblasti, ali i dodatna edukacija. Dodao je da će u narednom periodu takvih inicijativa biti sve više, te da je na konferenciji saznao da Pljevlja nemaju ni jednog licenciranog vodiča, što ga je podstaklo da odmah pokrene inicijativu za edukaciju i stvaranje odgovarajućeg kadra.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Enis Đokaj, izrazio je zadovoljstvo i iz perspektive ovog ministarstva što postoji inicijativa da se u opštini Pljevlja ukaže na mogućnosti za razvoj ruralnog turizma. Kako je podrška koju pruža ovo ministarstvo raznolika i veoma tražena, naglasio je da su strateški prepoznali ovaj oblik turizma i da u svim strateigijama podržavaju kroz dva nivoa podrške, nacionalna podrška i IPARD, koja treba da krene sa konkretnim mjerama podrške. Istakao je da ovakvi događaji pomažu organizacijama i institucijama da približe stavove, da se umreže i da informacije podijele sa zainteresovanim.

Amel Dedeić, savjetnik direktorice Nacionalne turističke organizacije za turističku valorizaciju i promociju sjevera Crne Gore, naveo je da NTO već duže vrijeme ukazuje na potencijal koji imaju brojna područja na sjeveru Crne Gore. Kada se govori o ruralnom turizmu navodi da moramo imati na umu da se ustaljena mišljenja o pojmu ruralnog turizma moraju mijenjati, naročito na sjeveru gdje se kada se pomene ruralno područje misli da je to prostor za uzgajanje stoke i proizvodnju domaće hrane. Naglasio je da se mora izvući sve pozitivno iz tih područja i sinergijskim djelovanjem učiniti da ova područja postanu atraktivna kako za domaće tako i za inostrano tržište.

Na kraju se obratio Igor Golubović, predsjednik Opštine Pljevlja, koji je rekao da je zadovoljstvo biti dio ovog značajnog događaja i da se nada da će konferencija podstaći umrežavanje i omogućiti transfer znanja i razmjenu iskustava naše i drugih zajednica. Kako je naveo, jedan od najvećih izazova je kako industrijski grad, kao što su Pljevlja, koji je nažalost etiketiran kao grad sa narušenim kvalitetom vazduha, vode i zamljišta, promovisati u turističkom smislu i pokazati puni potencijal ovog raznolikog i živopisnog ruralnog područja. Dodao je da ulažu napore da stvore što kvalitetniji život na selu kroz održavanje i izgradnju putne i vodovodne infrastrukture, obnavljanje elektroenergetske mreže, obnavljanje i izgradnju školskih i ostalih društvenih objekata na seoskom području i da time turističku ponudu učine što dostupnijom i kvalitetnijom na razuđenoj teritoriji opštine Pljevlja. Stoga je potrebno sve dobro povezati i umrežiti, a zatim i promovisati na pravi način.

Nakom uvodnih obraćanja, kroz dva panela je razgovarano i duskutovano o mogućnostima koje postoje u Crnoj Gori i kako ih valorizovati na pravi način.

Prvi panel pod nazivom “Dostupni resursi i mjere podrške kao preduslovi za početak razvoja ruralnog turizma u Crnoj Gori” donio je brojne nove informacije, jer su sa prisutnima aktuelne programe podrške podijelili predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva održivog razvoja i turizma i lokalnih samouprava i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.

Na panelu su govorili Nikola Ilić – savjetnik u direktoratu za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, Milena Kotlica, savjetnica u direktoratu za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, Amel Dedeić, savjetnik direktorice Nacionalne turističke organizacije Crne Gore za turističku valorizaciju i promociju sjevera Crne Gore, Anđa Vukčević Zorić i Danica Nešević iz SWG-a i Vladimir Vukasojević, predstavnik Investiciono-razvojnog fonda, a panelom je moderirao Ilija Moric, profesor na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.

Ono sa čime su svi bili saglasni jeste da u Crnoj Gori u ovom trenutku vladaju idealni uslovi za razvoj ruralnog turizma. Potencijal je veliki, ali je potrebno usmjeravati zainteresovane na pravi način. Postoji veliki broj mogućnosti i programa podrške, a dodatno je naglašeno da su djelatnosti institucija povezane i da su one umrežene kroz brojne aktivnosti koje se preplijeću. Takođe je zaključak da treba podstaći stanovnike Pljevalja i drugih ruralnih područja Crne Gore da se informišu i koriste pružene mogućnosti.

„Primjeri dobre prakse nosilaca razvoja ruralnog turizma u Crnoj Gori” bio je naziv drugog panela konferencije. Panelisti su bili Tjaša Deu iz K4k Media, Sabina Ramović, direktorica Turističke agencije „Rams“, Ratko Bataković koji je predstavnik primjera dobre prakse kroz agroturističko domaćinstvo “Đed Radoš” i Ilija Moric, takođe predstavnik primjera dobre prakse kroz decenijsko iskustvo maslinjaka Moric Luštica.

Panelisti su ukazali na sve prednosti koje im registracija domaćinstava može donijeti, budući da su mišljenja da ljudi iz straha od dodatnih troškova ne žele da se registruju. Najbolji primjeri dobre prakse ukazali su na to da registracijom možete steći samo dodatne benefite, ali i da je umrežavanje jako važno. Osim primjera dobre prakse bilo je riječi i o najpopularnijim sajtovima za prezentovanje turističke ponude na web platformama kao što su Booking i Airbnb.

Povezani članci

U Ljubljani održan radni sastanak projekta RTIT >>

U Ljubljani održan radni sastanak projekta RTIT >>

Dvodnevni radni sastanak projekta "Knowhow Communities for Accelerating RTI Transfer in the Danube Region" (RTIT>>) uspješno je održan u Ljubljani. Ovaj sastanak je bio i prva prilika da se projektni partneri sretnu uživo i zajedno rade na definisanju koraka za...

Innovation Minds pobjednik Startup kampa za mlade

Innovation Minds pobjednik Startup kampa za mlade

Današnjim Demo danom završen je sedmodnevni Startup kamp za mlade koji je bio prilika da 5 timova srednjoškolaca iz Nikšića i Pljevalja, prezentuju svoje inovativne ideje koje su razvijali tokom trajanja kampa. Prema mišljenju stručnog žirija najbolju ideju je...

U Tehnopolisu počeo Startup kamp za mlade

U Tehnopolisu počeo Startup kamp za mlade

U prostorijama IPC Tehnopolisa je započeo Startup kamp za mlade, koji će trajati do 28. novembra. Ova jedinstvena prilika okuplja 25 talentovanih srednjoškolaca iz Nikšića i Pljevalja, koji će kroz interaktivni program obuke, predavanja, prezentacije i radionice imati...