Kreiraj sam svoj biznis plan – obuka o izradi biznis planova

14.03.2019

Kreiraj sam svoj biznis plan – obuka o izradi biznis planova (OBUKA JE BESPLATNA)

PRIJAVE ŠALJITE NA MAIL

[email protected]

Uputstvo za prijavu

U mailu navedite sljedeće podatke:

 1. Ime i prezime
 2. Godina rođenja
 3. Broj telefona
 4. Obuka za koju se prijavljujete

PRIJAVE SU OTVORENE DO 12.04.2019.

Trajanje obuke: 11.05. – 18.05.2019.

Termin je subota 11.05. i 18.05. od 09:00 do 17:00.

Sadržaj obuke:

 • Biznis plan – definicija, razlozi i smjernice za izradu biznis plana
 • Elementi biznis plana
 • Analiza tržišta
 • Marketing plan
 • Proizvodni i menadžment plan
 • Finansijska analiza i plan
 • SWOT analiza
 • Metodologija izrade biznis plana
 • Prezentacija kreditnih linija IRF-a
 • Metodologija prijave za podršku IRF-a

Rezultat obuke:

 • Razumijevanje koncepta biznis plana, njegove svrhe, sadržaja kao i metodologije izrade
 • Osposobljavanje za izradu jednostavnijih biznis planova
 • Sticanje praktičnih vještina koje će polaznicima omogućiti da samostalno urade biznis plan za sopstvenu preduzetničku ideju

Uslovi za pohađanje obuke:

– uzrast stariji od 18 godina

Minimalan broj prijava za održavanje obuke: 10

Povezani članci