Nacionalna konferencija “Turizam vođen inovacijama”

18.04.2019

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis organizuje nacionalnu konferenciju o turizmu „Turizam vođen inovacijama“, koja ima za cilj da generiše novi impuls za razvoj ruralnog turizma u ponudi i potražnji kao i analizu mjera podrške razvoja koji je vođen inovacijama.

Turizam je visoko profitabilna, ali i vrlo konkurentna grana privrede. Samim tim, kao i sve zemlje koje traže što bolje mjesto na turističkoj karti svijeta, Crna Gora mora sistematski raditi na svojoj konkurentnosti. To podrazumijeva i primjenu tehnoloških inovacija i novih rješenja koje cjelokupnu turističku uslugu čine boljom jer je upotreba inovativnih alata ključ za održivost i konkurentnost destinacija.

Fokus konferencije je razvoj ruralnog turizma na sjeveru Crne Gore jer je upravo taj vid turizma prepoznat kao značajan resurs koji nije u potpunosti valorizovan, a čijim razvojem Crna Gora dobija dodatnu vrijednost kroz nove vidove kvalitetne ponude prateći potrebe tržišta. Konkretno, biće analizirani dostupni resursi i perspektiva razvoja, inovativni alati valorizacije potencijala ruralnog razvoja turizma i kroz dobru praksu iz regiona uvođenje novih ponuda u sferi inovativno-održivog turizma ruralnih destinacija.

Tokom konferencije biće napravljen osvrt i na koncepte coworking i coliving prostora koji su u Evropi i regionu prepoznati kao inspirator i inovacija i novi segment turističke ponude.

Konferencija se sastoji iz dva panela kreirana za razmjenu znanja i iskustava regionalnih i lokalnih aktera iz sektora turizma, i to: “Ruralni turizam u Crnoj Gori-dostupni resursi i perspektive razvoja” i “Digitalno doba i ruralni turizam”. Učesnici panela su predstavnici nacionalnih i lokalnih institucija, kreatori i implementatori turističke ponude i nosioci inovacija u segmentu ruralnog turizma.

Konferencija će biti održana u Nikšiću 23. aprila 2019. godine, a agendu možete preuzeti ovdje.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...