Nova podrška Biotehnološke laboratorije kroz Green CBC projekat

13.01.2021

Kroz Green CBC projekat Biotehnološka laboratorija, Biolab Tehnopolis, pruža nove mogućnosti za podršku razvoju zelene ekonomije i postaje dio prekogranične otvorene inovacione mreže za sektor bio ekonomije.

Biolab Tehnopolis je osnovana u cilju pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima i razvoju poljoprivrede, kako kroz pružanje sopstvenih usluga tako i kroz uvezivanje akademskog i biznis sektora u svrhu podsticanja transfera znanja i inovacija.

Budući da održivo i odgovorno korišćenje zemljišta predstavlja ključ stabilne poljoprivredne proizvodnje i razvoja, u okviru Green CBC projekta finansiranog sredstvima Evropske Unije kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, Biolab ima priliku da, uz nabavku dodatne opreme za analizu zemljišta i gotovih proizvoda, značajno unaprijedi svoje kapacitete, stavljajući ih u svrhu doprinosa razvoja održive poljoprivrede i smanjenju zagađenja životne sredine I to kroz optimizaciju upotrebe đubriva, sredstava za zaštitu bilja i kontrolu finalnih proizvoda. Sa pooštravanjem kriterijuma definisanih regulativama Evropske komisije u odnosu na pouzdanost primjenjenih metoda, pred laboratorije se postavljaju sve strožiji analitički zahtjevi. Uz povećanje kapaciteta, laboratorija će moći da ponudi širok spektar analiza koje bi mogle da doprinesu održivom razvoju i potvrdi kvaliteta i bezbjednosti poljoprivrednih proizvoda.

Pored toga, postajući dio prekogranične otvorene inovacione mreže za sektor bio ekomije, Biolab će kroz povezanost sa relevantnim institucijama na regionalnom nivou, doprinijeti unaprijeđenju razvoja bio ekonomije i poslovnog okruženja u programskom području.

Projekat Green CBC je kofinansiran kroz ERDF i IPA II sredstva Evropske Unije, u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, za finansijski period 2014-2020. Vodeći partner na projektu je Hrvatska Gospodarska Komora, dok  su   projektni  partneri: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, Vinkovci i Udruženje za razvoj, NERDA, Tuzla.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...