Obaveza deklarisanja na Brajevom pismu

16.04.2018

Crna Gora je jedna od rijetkih, ako ne i jedina zemlja u svijetu koja u Zakonu o zaštiti potrošača, u Članu 7, propisuje obavezu da na određenim proizvodima obavještenja budu odštampana na Brajevom pismu.

Pored Zakona o zaštiti potrošača, u Zakonu o ljekovima u Članu 118 propisana je obaveza da se naziv lijeka na pakovanju mora navesti na Brajevom pismu.

 Obavještenje o robi i uslugama

Član 7

(1) Trgovac ne smije da stavi u promet robu na kojoj nije istaknuto obavještenje sa podacima o robi (u daljem tekstu: obavještenje o robi), u skladu sa zakonom.

(2) Trgovac je obavezan da vidno istakne obavještenje o sadržaju GMO (genetski modifikovanih organizama) u proizvodima koji služe za ljudsku ishranu. Isto obavještenje je dužno da istakne i kod proizvoda namijenjenih za prehranu domaćih životinja ili njihov uzgoj;

(3) Ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, obavještenje o robi obavezno sadrži:

1) naziv pod kojim se roba prodaje i trgovačko ime, ako postoji;

2) naziv i sjedište proizvođača;

3) naziv i sjedište uvoznika, ako se radi o robi iz uvoza;

4) naziv države porijekla robe;

5) podatke o količini, sastavu, kvalitetu, tipu i modelu robe, datumu proizvodnje i roku upotrebe, načinu upotrebe, održavanju i čuvanju robe i upozorenje o mogućim rizicima vezanim za pravilnu i nepravilnu upotrebu robe, u zavisnosti od prirode robe.

(4) Podaci u obavještenju o robi moraju biti odštampani i napisani čitko, jasno, razumljivo i lako uočljivo.

(5) Podaci u obavještenju o robi iz stava 3 ovog člana na određenim proizvodima i u određenim objektima moraju da budu istaknuti i na Brajevom pismu.

(6) Listu proizvoda i način isticanja obavještenja iz stava 5 ovog člana, kao i vrste objekata u kojima podaci u obavještenju o robi moraju biti istaknuti i na Brajevom pismu propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(7) Zabranjeno je uklanjanje ili mijenjanje podataka iz obavještenja o robi, kao i isticanje neistinitih podataka.

(8) Odredbe st. 1 do 7 ovog Člana primjenjuju se i na usluge, na način da se obavještenje o uslugama, uključujući i upozorenja o rizicima koji su povezani sa pružanjem usluge ističe na mjestu pružanja, odnosno ponude usluge ili na drugi potrošaču dostupan način.

U stavu 6 navedenog Člana, propisano je da će listu proizvoda i način isticanja obavještenja propisati Ministarstvo ekonomije.

Prvi Pravilnik o listi proizvoda i načinu isticanja obavještenja o robi na Brajevom pismu stupio je na snagu 31. avgusta 2016. godine. Pravilnik je propisivao da su proizvodi za koje je obavezno istaći obavještenja na Brajevom pismu šampon zapremine veće od 0,5 litara i tečni deterdžent zapremine veće od 0,5 litara.

Pomenuti pravilnik je pretrpio izmjene u smislu ograničenja stupanjem na snagu novog, od 17. maja 2017. godine. Novim pravilnikom je predviđeno da u prodajnim objektima čija je površina veća od 500 m2, trgovac treba da istakne obavještenje o robi na Brajevom pismu na minimum petini proizvoda (šampona i deterdženata zapremine veće od 0,5 litra).

Rade Zarubica

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...