Održan četvrti sastanak projektnog tima u okviru FILA projekta

30.06.2020

Četvrti sastanak projektnog tima u okviru FILA projekta je, usled trenutne situacije koju je prouzrokovao COVID-19, 17. juna održan preko ZOOM platforme.

Pored prezentacije E-inovacionog ekosistema, platforme i servisa za podršku razmjeni, dijeljenju  kreiranju inovativnih praksi i rješenja i COP (Community of Practise), na sastanku je bilo riječi i o metodologiji i zadacima za izradu nacrta predloga praktične politike.

Partneri na ovom projektu, ukazali su na i važnost prikupljanja inovativnih potreba kompanija na državnom nivou, kao i na važnost analize i diskusije o mapiranim potrebama  sa istraživačkim organizacijama, startup-ovima i mladim inovatorima.

Tokom ovog sastanka razgovarano je i o napretku projekta u tehničkom i administrativnom pogledu, napretku u radu Fila laboratorija u Italiji, Albaniji i Crnoj Gori, a na kraju je otvorena i diskusija među partnerima povodom izrade nacrta radnog plana za 6. period.

Ispred IPC Tehnopolis sastanku su prisustvovali: Aleksandar Janičić, menadžer za upravljanje projektima i razvoj preduzetništva, Marijana Jovović, asistentkinja na projektnim aktivnostima i Anja Grabovica, asistentkinja na aktivnostima razvoja biznis inkubatora.

Projekat FILA – „Jačanje i unapređenje prekogranične mreže za inovaciju kroz laboratorije za fertilizaciju i inovaciju u agro-hrani između istraživanja i malih i srednjih preduzeća“ sprovodi se kroz Italija – Albanija – Crna Gora i ima za cilj da poboljša okvir uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća na inostranom tržištu. Projekat se odnosi na poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i jačanje prekogranične saradnje i veza između istraživanja i preduzeća kroz stvaranje prekograničnih „laboratorija za fertilizaciju i inovacije u agro-hrani“.

Nosilac projekta je Mediteranski agronomski institut Bari, a partneri na projektu su: Region Apulija, Regionalna agencija za razvoj 3 – Korce, Elbasan, Berat, Albanska agencija za razvoj investicija – AIDA, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i Ministarstvo ekonomije Crne Gore.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...