Održan info dan o Interreg IPA programu HR-BiH-MNE

19.03.2018

Info dan o INTERREG-IPA programu prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014-2020. održan je danas u Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis.

Cilj programa je jačanje društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja u programskom području kroz implementaciju zajedničkih projekata u područjima:

 • zdravstvene i socijalne zaštite,
 • zaštite životne sredine i održive energije,
 • razvoja održivog turizma, očuvanja kulturnog i prirodnog nasljeđa i
 • jačanja konkurentnosti i poslovnog okruženja.

Kada je u pitanju unapređenje kvaliteta usluga u oblasti javnog zdravstva i socijalne zaštite, indikativne aktivnosti su sljedeće:

 • jačanje efikasnosti javnih ustanova iz sistema zdravstvene zaštite i socijalne brige kroz povećanje pristupačnosti usluga u pograničnom području, (manji infrastrukturni radovi i oprema), uključujući pilot projekte,
 • razvoj i sprovođenje programa stručnog usavršavanja i doživotnog učenja u cilju jačanja kapaciteta i vještina na području zdravlja i socijalne brige,
 • zajedničke aktivnosti na jačanju kvaliteta usluga u zdravstvu i socijalne brige (npr. zajedničko pružanje zdravstvenih usluga, promocija zdravih stilova života i zdravog starenja, sprovođenje planova za prevenciju bolesti itd.) ,
 • primjena ICT rješenja u cilju poboljšanja usluga i umrežavanje relevantnih zainteresovanih strana radi zajedničkog odgovora u slučaju prirodnih ili ekoloških katastrofa.

Za prioritetnu osu 2, Zaštita životne sredine i prirode, unapređenje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske efikasnosti, indikatori su:

 • jačanje svijesti o potrebi očuvanja životne sredine,
 • izrada i sprovođenje planova upravljanja zaštićenim područjima, aktivnosti zaštite i obnove biodiverziteta,
 • unapređenje sistema za upravljanje vodama i otpadom,
 • promocija korišćenja obnovljivih izvora energije, podsticanje energetske efikasnosti kroz izradu relevantnih studija, akcionih planova, ulaganja u infrastrukturu, zajedničke pilot projekte,
 • zajedničke inicijative u cilju poboljšanja pravnog okvira u području obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti i sl.
 • sprovođenje prekograničnih mjera i instrumenata za smanjenje ili   ublažavanje problema i rizika životne sredine, uključujući i infrastrukturu i opremu malog obima,
 • poboljšanje sistema za spremnost u vanrednim situacijama i sprečavanje rizika koji se odnose na postojeće kao i očekivane prekogranične opasnosti,
 • rješavanja prioritetnih nedostataka i potreba za razmjenom dostupnih podataka, izrada i/ili sprovođenja planova koji navode standardne operativne procedure na lokalnom nivou (ko, šta, kada, kako i s kim) zasnovane na inicijativama na višem nivou za upravljanje vanrednim situacijama,
 • sprovođenje zajedničkih intervencija u slučaju nesreća i prirodnih katastrofa i uspostavljanje snažne saradnje centara za krizne situacije, uključujući i infrastrukturu i opremu malog obima.

Indikativne aktivnosti za doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa/baštine su:

 • razvoj, promocija i brendiranje zajedničkih grana turizma, razvoj novih turističkih proizvoda, poboljšanje prekogranične turističke infrastrukture,
 • razvoj i primjena ICT i inovativnih rješenja u sektoru turizma,
 • jačanje ljudskih potencijala u sektoru turizma,
 • vrednovanje, očuvanje, obnova i oživljavanje kulturne, istorijske i prirodne baštine,
 • razvoj inicijativa za sprovođenje prekograničnih kulturnih događanja,
 • ulaganja u sertifikaciju, obuku, opremu, manje radove na infrastrukturi na kulturnoj i prirodnoj baštini.
 • edukativni programi u sistemu osiguranja kvalitete i standardizacije, i sl.

Što se tiče jačanja konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području, indikativne aktivnosti su sljedeće:

 • Poboljšanje efikasnosti institucija koje pružaju podršku poslovanju,
 • Uspostavljanje i jačanje klastera i poslovnih mreža,
 • podsticanje preduzetništva kroz organizaciju edukacijskih programa za jačanje preduzetničkih vještina,
 • standardizacija, zaštita i promocija proizvoda, podsticanje razvoja inovativnih proizvoda i usluga,
 • Poboljšanje kapaciteta preduzetnika, uključujući mikro preduzetnike u vezi marketinga, brendiranja, istraživanja tržišta, e-poslovanja, konkurentnosti i poslovnih vještina,
 • jačanje saradnje između preduzetništva, centara za istraživanje i razvoj i obrazovnih institucija u cilju povećanja konkurentnosti i sl.

Aplikanti/partneri moraju biti:

1.neprofitna/javna tijela zakonski osnovana radi javnog interesa ili ispunjavanja potreba od opšteg interesa što dokazuju aktima o osnivanju,

2.osnovani u jednoj od programskih država (HR, BA, ME),

3.dio partnerstva od minimalno 2 partnera od kojih je jedan iz HR. Maksimalno 6 partnera. LP može biti iz HR, BA, ME.

Vodeći aplikant/partner (ne i ostali partneri) mora biti registrovan barem 12 mjeseci prije roka za podnošenje prijedloga projekta.

Prihvatljivi aplikanti/korisnici su:

 • Jedinice lokalne, regionalne i državne uprave;
 • Javna tijela (institucije, agencije) koje osniva država ili regionalna/lokalna samouprava, kao što su: istraživačko-razvojne institucije, vaspitno-obrazovne institucije, institucije zdravstvene i socijalne zaštite, institucije za zaštitu prirode i kulturne baštine, lokalne i regionalne razvojne agencije, preduzetnički centri, inkubatori, javna komunalna preduzeća, turističke organizacije i udruženja, i sl.;
 • Organizacije civilnog društva kao što su NVO, udruženja i zadužbine/fondacije;
 • Privredne komore, poljoprivredne, zanatske i industrijske, klasteri registrovani kao neprofitne pravne osobe, sektorska udruženja i sl.

Vodeći korisnik (Lead Beneficiary)  koji može biti iz HR, BA, ME u ime ukupnog projektnog partnerstva može primiti avans u iznosu od maksimalno 10% od ukupne vrijednosti projekta – planirati u budžetu institucije/organizacije sredstva za finansiranje projekta.

Program može finansirati aktivnosti koje se sprovode van programskog područja, ali u korist programskog područja do 20% od raspoloživih sredstava EU na nivou Programa (prati se na nivou Programa,  ne projekta).

Dokumenta kojima su propisana pravila i procedure za implementaciju projekata dostupna su na:

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/

Projekat ne smije biti kraći od 18 mjeseci ni duži od 30 mjeseci.

Cilj prezentacije bio je da se učesnici informišu, motivišu i podrže u pripremi projekata, kojima bi se obezbijedila značajna bespovratna sredstva Evropske unije za finansiranje projekata iz oblasti poboljšanja kvaliteta usluga u oblasti javnog zdravstva i socijalne zaštite, zaštite životne sredine i prirode, unaprijeđenja prevencije rizika i promocije održive energije i energetske efikasnosti, razvoja turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasljeđa, te jačanja konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području.

Događaj je organizovan u saradnji sa Ministarstvom evropskih poslova i Filijalom Zajedničkog sekretarijata u Podgorici.

Povezani članci

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Želite li posao u oblasti inženjeringa i proizvodnje? Imamo sjajnu priliku za vas! IPC Tehnopolis organizuje obuku iz oblasti CAD/CAM softvera i CNC mašina, za nezaposlena lica sa teritorije Crne Gore, bez obzira na predznanje iz ove oblasti. Imajući u vidu značaj ove...

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

U okviru Programa edukacija IPC Tehnopolis za 2024. godinu uspješno je organizovana i sprovedena obuka „Akademija prodaje“. Obuka je obuhvatila osnovne teme prodaje, a polaznici su bili izuzetno zadovoljni stečenim znanjima i podijeljenim iskustvom od strane...