Održan info dan o Interreg IPA programu HR-BiH-MNE

19.03.2018

Info dan o INTERREG-IPA programu prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014-2020. održan je danas u Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis.

Cilj programa je jačanje društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja u programskom području kroz implementaciju zajedničkih projekata u područjima:

 • zdravstvene i socijalne zaštite,
 • zaštite životne sredine i održive energije,
 • razvoja održivog turizma, očuvanja kulturnog i prirodnog nasljeđa i
 • jačanja konkurentnosti i poslovnog okruženja.

Kada je u pitanju unapređenje kvaliteta usluga u oblasti javnog zdravstva i socijalne zaštite, indikativne aktivnosti su sljedeće:

 • jačanje efikasnosti javnih ustanova iz sistema zdravstvene zaštite i socijalne brige kroz povećanje pristupačnosti usluga u pograničnom području, (manji infrastrukturni radovi i oprema), uključujući pilot projekte,
 • razvoj i sprovođenje programa stručnog usavršavanja i doživotnog učenja u cilju jačanja kapaciteta i vještina na području zdravlja i socijalne brige,
 • zajedničke aktivnosti na jačanju kvaliteta usluga u zdravstvu i socijalne brige (npr. zajedničko pružanje zdravstvenih usluga, promocija zdravih stilova života i zdravog starenja, sprovođenje planova za prevenciju bolesti itd.) ,
 • primjena ICT rješenja u cilju poboljšanja usluga i umrežavanje relevantnih zainteresovanih strana radi zajedničkog odgovora u slučaju prirodnih ili ekoloških katastrofa.

Za prioritetnu osu 2, Zaštita životne sredine i prirode, unapređenje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske efikasnosti, indikatori su:

 • jačanje svijesti o potrebi očuvanja životne sredine,
 • izrada i sprovođenje planova upravljanja zaštićenim područjima, aktivnosti zaštite i obnove biodiverziteta,
 • unapređenje sistema za upravljanje vodama i otpadom,
 • promocija korišćenja obnovljivih izvora energije, podsticanje energetske efikasnosti kroz izradu relevantnih studija, akcionih planova, ulaganja u infrastrukturu, zajedničke pilot projekte,
 • zajedničke inicijative u cilju poboljšanja pravnog okvira u području obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti i sl.
 • sprovođenje prekograničnih mjera i instrumenata za smanjenje ili   ublažavanje problema i rizika životne sredine, uključujući i infrastrukturu i opremu malog obima,
 • poboljšanje sistema za spremnost u vanrednim situacijama i sprečavanje rizika koji se odnose na postojeće kao i očekivane prekogranične opasnosti,
 • rješavanja prioritetnih nedostataka i potreba za razmjenom dostupnih podataka, izrada i/ili sprovođenja planova koji navode standardne operativne procedure na lokalnom nivou (ko, šta, kada, kako i s kim) zasnovane na inicijativama na višem nivou za upravljanje vanrednim situacijama,
 • sprovođenje zajedničkih intervencija u slučaju nesreća i prirodnih katastrofa i uspostavljanje snažne saradnje centara za krizne situacije, uključujući i infrastrukturu i opremu malog obima.

Indikativne aktivnosti za doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa/baštine su:

 • razvoj, promocija i brendiranje zajedničkih grana turizma, razvoj novih turističkih proizvoda, poboljšanje prekogranične turističke infrastrukture,
 • razvoj i primjena ICT i inovativnih rješenja u sektoru turizma,
 • jačanje ljudskih potencijala u sektoru turizma,
 • vrednovanje, očuvanje, obnova i oživljavanje kulturne, istorijske i prirodne baštine,
 • razvoj inicijativa za sprovođenje prekograničnih kulturnih događanja,
 • ulaganja u sertifikaciju, obuku, opremu, manje radove na infrastrukturi na kulturnoj i prirodnoj baštini.
 • edukativni programi u sistemu osiguranja kvalitete i standardizacije, i sl.

Što se tiče jačanja konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području, indikativne aktivnosti su sljedeće:

 • Poboljšanje efikasnosti institucija koje pružaju podršku poslovanju,
 • Uspostavljanje i jačanje klastera i poslovnih mreža,
 • podsticanje preduzetništva kroz organizaciju edukacijskih programa za jačanje preduzetničkih vještina,
 • standardizacija, zaštita i promocija proizvoda, podsticanje razvoja inovativnih proizvoda i usluga,
 • Poboljšanje kapaciteta preduzetnika, uključujući mikro preduzetnike u vezi marketinga, brendiranja, istraživanja tržišta, e-poslovanja, konkurentnosti i poslovnih vještina,
 • jačanje saradnje između preduzetništva, centara za istraživanje i razvoj i obrazovnih institucija u cilju povećanja konkurentnosti i sl.

Aplikanti/partneri moraju biti:

1.neprofitna/javna tijela zakonski osnovana radi javnog interesa ili ispunjavanja potreba od opšteg interesa što dokazuju aktima o osnivanju,

2.osnovani u jednoj od programskih država (HR, BA, ME),

3.dio partnerstva od minimalno 2 partnera od kojih je jedan iz HR. Maksimalno 6 partnera. LP može biti iz HR, BA, ME.

Vodeći aplikant/partner (ne i ostali partneri) mora biti registrovan barem 12 mjeseci prije roka za podnošenje prijedloga projekta.

Prihvatljivi aplikanti/korisnici su:

 • Jedinice lokalne, regionalne i državne uprave;
 • Javna tijela (institucije, agencije) koje osniva država ili regionalna/lokalna samouprava, kao što su: istraživačko-razvojne institucije, vaspitno-obrazovne institucije, institucije zdravstvene i socijalne zaštite, institucije za zaštitu prirode i kulturne baštine, lokalne i regionalne razvojne agencije, preduzetnički centri, inkubatori, javna komunalna preduzeća, turističke organizacije i udruženja, i sl.;
 • Organizacije civilnog društva kao što su NVO, udruženja i zadužbine/fondacije;
 • Privredne komore, poljoprivredne, zanatske i industrijske, klasteri registrovani kao neprofitne pravne osobe, sektorska udruženja i sl.

Vodeći korisnik (Lead Beneficiary)  koji može biti iz HR, BA, ME u ime ukupnog projektnog partnerstva može primiti avans u iznosu od maksimalno 10% od ukupne vrijednosti projekta – planirati u budžetu institucije/organizacije sredstva za finansiranje projekta.

Program može finansirati aktivnosti koje se sprovode van programskog područja, ali u korist programskog područja do 20% od raspoloživih sredstava EU na nivou Programa (prati se na nivou Programa,  ne projekta).

Dokumenta kojima su propisana pravila i procedure za implementaciju projekata dostupna su na:

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/

Projekat ne smije biti kraći od 18 mjeseci ni duži od 30 mjeseci.

Cilj prezentacije bio je da se učesnici informišu, motivišu i podrže u pripremi projekata, kojima bi se obezbijedila značajna bespovratna sredstva Evropske unije za finansiranje projekata iz oblasti poboljšanja kvaliteta usluga u oblasti javnog zdravstva i socijalne zaštite, zaštite životne sredine i prirode, unaprijeđenja prevencije rizika i promocije održive energije i energetske efikasnosti, razvoja turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasljeđa, te jačanja konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području.

Događaj je organizovan u saradnji sa Ministarstvom evropskih poslova i Filijalom Zajedničkog sekretarijata u Podgorici.

Povezani članci

Innovation Minds pobjednik Startup kampa za mlade

Innovation Minds pobjednik Startup kampa za mlade

Današnjim Demo danom završen je sedmodnevni Startup kamp za mlade koji je bio prilika da 5 timova srednjoškolaca iz Nikšića i Pljevalja, prezentuju svoje inovativne ideje koje su razvijali tokom trajanja kampa. Prema mišljenju stručnog žirija najbolju ideju je...

U Tehnopolisu počeo Startup kamp za mlade

U Tehnopolisu počeo Startup kamp za mlade

U prostorijama IPC Tehnopolisa je započeo Startup kamp za mlade, koji će trajati do 28. novembra. Ova jedinstvena prilika okuplja 25 talentovanih srednjoškolaca iz Nikšića i Pljevalja, koji će kroz interaktivni program obuke, predavanja, prezentacije i radionice imati...

Otpočela faza Ideacije RISE projekta

Otpočela faza Ideacije RISE projekta

Juče održanim MeetUp-om na temu potencijala za razvoj društvenog preduzetništva započela je faza Ideacije RISE (Regionalni inkubator za društveno preduzetništvo) projekta. Ovaj događaj je po prvi put okupio četvtu generaciju RISE timova, u cilju dodatne motivacije za...