Inicirano osnivanje klastera živinarstva

20.03.2018

U Tehnopolisu je danas održan okrugli sto na temu “Živinarstvo – zapostavljeno ili ne?”, u okviru kojeg su prisutni proizvođači potpisali inicijativu za osnivanje klastera živinarstva.

Osim proizvođača i prerađivača iz oblasti živinarstva, sastanku su prisustvovali i predstavnici lokalne uprave, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva ekonomije i Ministarstva finansija.

Na samom početku sastanka proizvođači iz sektora živinarstva istakli su PDV i nedostatak subvencija kao kjučne probleme sa kojima se suočavaju. Takođe su naveli da je potrebno uskladiti klase jaja sa standardima u Evropskoj Uniji.

Načelnik odjeljenja za savjetodavne poslove u stočarstvu, Gojko Babović upoznao je prisutne sa podrškama koje je Ministarstvo poljoprivrede davalo od 2000. godine do danas. On je pozvao proizvođače iz oblasti živinarstva da daju svoje predloge za agrobudžet i objasnio da nigdje u svijetu ne postoje podrške kada su u pitanju koke nosilje i pilad kao tovni materijal, ali da ima mjesta za incijativu kada je u pitanju proizvodnja od inkubatora do koka koje idu dalje u prodaju. Kada su u pitanju mali proizvođači, istakao je da kroz mjere podrške za organsku proizvodnju mogu da dobiju podršku.

Ivan Radulović, načelnik u Direkciji za sprovođenje analize procjene uticaja propisa u Ministarstvu finansija, uputio je proizvođače na koju adresu da se obrate sa inicijativama Ministarstvu.

Ranko Zeković, predstavnik Direktorata za saradnju sa biznis zajednicom, uputio je učesnike da na tom mjestu svi zainteresovani mogu da dobiju neophodne informacije kada su u pitanju mjere podrške koje Ministarstvo ekonomije realizuje, zatim procedure oko registracije biznisa itd.

Aleksandra Laković, savjetnica u Direkciji za mala i srednja preduzeća upoznala je prisutne sa radom ove direkcije i podrškama koje ona pruža. Ona je takođe istakla da će ubrzo biti raspisan poziv za podršku programa za inovativnost i konkurentnost.

Ranko Bogavac, savjetnik u Savjetodavnoj službi za stočarstvo Ministarstva poljoprivrede objasnio je razloge zbog kojih se više pažnje posvećuje, kako kod nas tako i u svijetu, preživarima, a ne živinarstvu i svinjogojstvu.

Sastankom je zaključeno da, iako je stanje u oblasti živinarstva danas bolje nego što je bilo ranije, kada su u pitanju podrške, još uvijek ima prostora da se radi na njihovom jačanju i razvoju.

Povezani članci

Innovation Minds pobjednik Startup kampa za mlade

Innovation Minds pobjednik Startup kampa za mlade

Današnjim Demo danom završen je sedmodnevni Startup kamp za mlade koji je bio prilika da 5 timova srednjoškolaca iz Nikšića i Pljevalja, prezentuju svoje inovativne ideje koje su razvijali tokom trajanja kampa. Prema mišljenju stručnog žirija najbolju ideju je...

U Tehnopolisu počeo Startup kamp za mlade

U Tehnopolisu počeo Startup kamp za mlade

U prostorijama IPC Tehnopolisa je započeo Startup kamp za mlade, koji će trajati do 28. novembra. Ova jedinstvena prilika okuplja 25 talentovanih srednjoškolaca iz Nikšića i Pljevalja, koji će kroz interaktivni program obuke, predavanja, prezentacije i radionice imati...

Otpočela faza Ideacije RISE projekta

Otpočela faza Ideacije RISE projekta

Juče održanim MeetUp-om na temu potencijala za razvoj društvenog preduzetništva započela je faza Ideacije RISE (Regionalni inkubator za društveno preduzetništvo) projekta. Ovaj događaj je po prvi put okupio četvtu generaciju RISE timova, u cilju dodatne motivacije za...