Održan prvi sastanak za uspostavljanje FILA laboratorije

27.02.2019

IPC Tehnopolis organizovao je prvi od tri planirana sastanka sa ključnim akterima u oblasti poljoprivrede i inovacija u Crnoj Gori u sklopu aktivnosti uspostavljanja prve laboratorije za inovacije i fertilizaciju u agro-hrani u Crnoj Gori (FILA).

Sastanak je okupio aktere lanca inovacija kako bi razgovarali o problemima u sistemu transfera znanja između naučno-istraživačke zajednice, biznis sektora i krajnjih korisnika, da bi u narednim koracima radili na rješavanju prepoznatih problema kroz rad buduće FILA laboratorije. FILA je koncept koji ujedinjuje istraživačke strukture, biznis i krajnje korisnike u korist razvoja novih proizvoda i usluga u oblasti poljoprivrede.

Predstavnici Ministarstva nauke, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva ekonomije, Kancelarije za evropske integracije, Opštine Nikšić, Univerziteta Crne Gore, međunarodnih organizacija za podršku ruralnom razvoju, predstavnici malih i srednjih preduzeća, velikih kompanija i poljoprivrednih udruženja prisustvovali su ovom sastanku gdje su uzeli aktivnog učešća u diskusiji.

Do kraja marta biće organizovana još dva sastanka na kojima će se definisati najbolji model funkcionisanja FILA laboratorije koji će doprinijeti rješavanju problema u oblasti poljoprivrede kroz generisanje i primjenu inovacija.

Sastanci su dio projekta „Jačanje i unapređenje prekogranične mreže za inovaciju kroz laboratorije za fertilizaciju i inovaciju u agro-hrani u cilju jačanja veze između istraživanja i malih i srednjih preduzeća” (FILA). Nosilac projekta je Mediteranski agronomski institut Bari (IT), a partneri na projektu su: Region Apulija (IT), Regionalna agencija za razvoj 3 – Korce, Elbasan, Berat (AL), Albanska agencija za razvoj investicija – AIDA (AL), Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i Ministarstvo ekonomije Crne Gore. Projekat je finansiran sredstvima EU kroz program Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...