Održan sastanak partnera i studenata na BLUEWBC projektu

25.10.2020

U okviru drugog radnog paketa i izlaznog rezultata DEV 2.1 Erasmus + projekta „Održivi razvoj Plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana – BLUEWBC“, u petak, 23. oktobra 2020. godine je održan Zoom sastanak koji je organizovala partnerska institucija Vilnius Gediminas Tehnički Univerzitet (VGTU) iz Litvanije. Ovom događaju su, pored članova tima Univerziteta Crne Gore, koordinatorske institucije Norveškog univerziteta nauke i tehnologije, Pomorskog fakulteta Svaučilišta u Splitu, Privredne komore Crne Gore i Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, prisustvovali i studenti Pomorskog fakulteta Kotor i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo.

Na sastanku je bilo riječi o dosadašnjem iskustvu VGTU, njihovim centrima za inovacije i preduzetništvo koji su osnovani na univerzitetskim jedinicama, kao i o dobroj praksi u povezivanju studenata sa privrednim sektorom. Drugi dio sastanka je protekao u znaku intervjua na temu razvoja kurikuluma, alumni asocijacija, marketinškim aktivnostima, nastavnim bazama, uvođenju kurseva orijentisanih ka inovacijama i preduzetništvu, itd.

Dogovoreno je da se sljedeći tehnički sastanak održi u narednom mjesecu kada će biti predstavljene preporuke EU partnerskih institucija u konkretizaciji pripreme i adaptacije savremenih formi kurikuluma na našim fakultetima.

Projekat BLUEWBC finansira Evropska unija kroz Erasmus + Programme. Vodeći partner na projektu je NTNU Univerzitet Trondheim Norveška dok su projektni partneri: IPC Tehnopolis, Univerzitet Crne Gore, Privredna Komora Crne Gore, Univerzitet u Valoni, Univerzitet u Tirani, Univerzitet u Splitu, Vilnius Gedimino Tehnički univerzitet (Litvanija), Glavna pomorska uprava Drač i NTNV Ocean Training Olesun.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...