Održane radionice o razvoju inovacija u oblasti poljoprivrede u okviru FILA projekta

05.11.2020

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore, je tokom prethodnih 7 dana organizovao tri radionice u sklopu aktivnosti kreiranja zajednice svih zainteresovanih strana u agrosektoru, sa ciljem razvoja inovacija u oblasti poljoprivrede.

Cilj radionica je bio mapiranje potreba za inovacijama kompanija i poljoprivrednih proizvođača u oblasti proizvodnje hrane, zaštite prirodnih resursa u toku proizvodnog ciklusa, kao i mapiranje inovacija sa ciljem ublažavanja posljedica klimatskih promjena sa aspekta poljoprivrede, kao i analiza prepoznatih potreba sa istraživačima, startupovima i inovatorima iz navedenih oblasti, a sve sa ciljem identifikacije potencijalnih rješenja i unaprijeđenja njihovog poslovanja.

U okviru prve radionice, čija je tema bila Proizvodnja kvalitetne i zdrave hrane, uz smanjenje pritiska na životnu sredinu, učesnici su aktivnim učešćem u diskusiji identifikovali potrebe za inovacijama, koje bi u značajnoj mjeri mogle doprinijeti rješavanju problema sa kojima se suočavaju u procesu proizvodnje kvalitetne i zdrave hrane. Tema druge radionice je bila Zaštita prirodnih resursa (voda i zemljište), koji su sastavni dio proizvodnog procesa, gdje su učesnici radili na mapiranju problema i potencijalnih rješenja sa kojima se suočavaju kada je u pitanju zaštita prirodnih resursa, konkretno zemljišta i vode u poljoprivredi, kao i na pronalaženju adekvatnih rješenja za njihovo održivo upravljanje. Tema treće radionice je bila Ublažavanje posljedica klimatskih promjena, sa održivim proizvodnim procesima, gdje su učesnici radili na mapiranju potencijalnih rješenja kada je u pitanju smanjenje negativnog uticaja poljoprivrede na životnu sredinu.

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis će u narednih dva mjeseca pružiti inkubacionu podršku za sve one ideje koje su prepoznate od strane učesnika da imaju potencijal da se razviju u održive poslovne inicijative.

Na radionicama je predstavljena i podrška koju Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis pruža razvoju inovacija u oblasti poljoprivrede, kroz različite segmente rada, kao što su biotehnološka laboratorija BioLab Tehnopolis, TechLab Tehnopolis, odnosno laboratorija za industrijski dizajn, kao i FILA inovativna laboratorija, u kojoj će se sprovoditi brojne edukativne aktivnosti, sa ciljem usvajanja inovacija i savremenih tehnologija, primljenljivih u sektoru poljoprivrede, a koja će svojim radom  omogućiti pristup rezultatima istraživanja za preduzeća, naročito za mala i srednja preduzeća, čime se stimuliše stvaranje inovativnih rješenja u okviru agroindustrije na međunarodnom nivou, kao i daljih investicija u inovacije, pružanje podrške start up zajednici i slično.

Radionice su održane u okviru agroturističkog objekta Agroturizam Đed Radoš, u selu Orah, u opštini Nikšić.

Radionice su organizovane u okviru projekta „Jačanje i unapređenje prekogranične mreže za inovaciju kroz laboratorije za fertilizaciju i inovaciju u agro-hrani u cilju jačanja veze između istraživanja i malih i srednjih preduzeća” (FILA). Nosilac projekta je Mediteranski agronomski institut Bari (IT), a partneri na projektu su: Regionalna agencija za razvoj 3 – Korce, Elbasan, Berat (AL), Albanska agencija za razvoj investicija – AIDA (AL), Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i Ministarstvo ekonomije Crne Gore. Projekat je finansiran sredstvima EU kroz program Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...