Okrugli sto “Licenciranje vodiča i instruktora” u Tehnopolisu

15.05.2017

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis organizovao je danas okrugli sto na temu “Licenciranje vodiča i instruktora”, kako bi se pokrenulo rješavanje pitanja licenciranja vodiča za rekreativne i ekstremne sportove.

“Cilj ovog okruglog stola je rješavanje problema koji se tiče licenci za kajak i kanjoning”, istakla je Anđa Vukčević – Zorić, konsultant za turizam u Tehnopolisu. “Mi u Crnoj Gori nemamo licenciranih vodiča što se tiče kajaka, kanjoninga i ostalih rekreativnih sportova.  Godinama smo svjedoci da imamo problem u toj oblasti i da Gorska služba često mora da reaguje i spašava turiste. Nadam se da ćemo ovim okruglim stolom pokrenuti inicijativu da se taj problem riješi”, objašnjava ona.

Božo Vučeković, šef Odsjeka za propise i standarde u Ministarstvu  održivog razvoja i turizma, kazao je da je oblast turističkih vodiča regulisana, ali ne i vodiča za sportsko-rekreativne aktivnosti i da bi novim Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu i ta oblast konačno bila uređena.

„Suština je da to bude jedna regulisana profesija i da se priznaju inostrane licince, s tim što bi se morale ispoštovati i neke specifičnosti i uslovi koje naša regulativa predviđa. Mi smo u predlogu novog Zakona o turuzmu i ugostiteljstvu definisali taj dio i predvidjeli da ko se bavi tim aktivnostima mora imati vodiča u skladu sa zakonom“, kazao je Vučeković.

Kako dalje navodi, novim Zakonom bi bilo regulisano i da svi koji dobiju rješenje da se mogu baviti pomenutom djelatnošću moraju biti upisani u centralni registar koji će biti javna elektronska baza podataka.

Učesnici okruglog stola u IPC Tehnopolis bili su predstavnici Ministarstva turizma i održivog razvoja, Ministarstva sporta, Ministarstva prosvjete, Ministarstva rada i socijalnog staranja, lokalne i nacionalne turističke organizacije, Opštine Nikšić, parka prirode “Piva”, Centra za stručno obrazovanje, turističke privrede, prvog turističkog klastera u Nikšiću i NVO sektora.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...