Ostvarena saradnja sa akterima makedonskog biznis i inovativnog ekosistema

14.02.2019

U nastavku studijske posjete podržane od strane Ministarstva nauke Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, predstavnici Tehnopolisa su ostvarili saradnju sa ključnim akterima makedonskog biznis i inovativnog ekosistema.
Prepoznajući značaj kvalitetnih programa akceleracije za razvoj nacionalne startap scene, sa mendžmentom CEED Hub-a Skoplje je razmatrana mogućnost da u narednom periodu zajedno sa Tehnopolisom pokrenu prvi ovakav akcelerator u Crnoj Gori. Pored ovog programa, Gjorgji Kushevski COO CEED Hub-a, predstavio je i njihovu mrežu Biznis anđela koja posljednjih pet godina investira u makedonske startapove, a istog dana predstavnici Tehnopolisa bili su u prilici da prisustvuju pitch-u jednog od startapova pred članovima mreže.


Imajući u vidu da je u toku inicijativa za uspostavljanje Naučno tehnološkog parka Skoplje, na sastanku sa Fondom za inovacije i tehnološki razvoj, koji je jedan od nosilaca ovog projekta, dogovoreno je da IPC Tehnopolis podijeli svoje znanje i iskustvo prilikom uspostavljanja prve faze ovog parka. Inicijativu nam je predstavila Katarina Krečeva, savjetnica u odjeljenju za programiranje, koja je navela i da će uskoro biti objavljeni internacionalni grantovi za komercijalizaciju inovacija, preko kojih će biti moguće ostvariti saradnju sa crnogorskim startapovima i naučno- istraživačkim institucijama.

Dogovorena je i konkretna saradnja na projektima sa Nacionalnim centrom za razvoj inovacija i preduzetničko učenje (NCDIEL) na Mašinskom fakultetu, koji je predstavio veliki broj aktivosti koje realizuju zajedno sa Biznis Startup centrom Univerziteta svetog Ćirila i Metodija.
Posjeta Makedoniji je zaključena posjetom Ambasadi Crne Gore, gdje je upriličen sastanak sa Jelenom Milačić VD ambasadora i Tatjanom Perović Mitrovom, šeficom odjeljenja za ekonomska pitanja i turizam, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na pruženoj pomoći u organizovanju sastanaka kako i na spremnosti da nastavimo saradnju kroz povezivanje sa relevantnim stejkholderima iz Makedonije.
 

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...