Otvoren info pult za platformu Edukacija.me – Elektronsko učenje kao ključna komponenta u obrazovanju budućnosti

05.07.2018

U coworking prostoru IPC Tehnopolis danas je otvoren info pult za platformu Edukacija.me. Na postavljenom pultu svi zainteresovani biće u prilici da se informišu o potencijalima online edukacije putem ove platforme.

Putem projekta Edukacija.me korisnicima će biti dostupni online predmeti poput: državnih ispita, zatim pisanja biznis planova, te predmeti hibridnog (mješovitog) tipa koji se smatraju najefikasnijim i najboljim metodom obrazovanja. Suština ovog modela je učenje od kuće i praktična primjena stečenog znanja u saradnji sa profesorom ili asistentom. Tokom praktičnih radionica, a u cilju maksimalnog kvaliteta, biće korišćeni VR (virtual reality) uređaji, koji će korisnicima omogućiti bolji uvid i lakše razumijevanje predmeta kao što su anatomija, istorija i slično.

Nosilac projekta je IPC Tehnopolis, a partneri na projektu su: Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Unija poslodavaca Crne Gore, Karijerni centar Univerziteta Crne Gore. Ovim projektom Tehnopolis ima za cilj da unaprijedi neformalno obrazovanje u Crnoj Gori kroz upotrebu novih tehnologija i savremenih metoda učenja, kako bi obezbjedili srednjoškolcima i studentima da prošire svoja znanja iz 10 oblasti kroz platformu za učenje Edukacija.me, bez obzira na geografsku lokaciju, uzrast, slobodno vrijeme, finansijske mogućnosti ili druge prepreke. Dodatno, promovišemo i koncept cjeloživotnog učenje i unapređujemo povezivanje obrazovnih ustanova i tržišta rada.

Važno je naglasiti da je ovaj projekat poseban u odnosu na druge online platforme zbog primjene inovativnih tehničkih rješenja i pedagoških principa, te uvođenja principa gamifikacije, personalizovanih profila, te preporučenih materijala u skladu sa preferencama u sticanju znanja.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...