Politika privatnosti

O politici privatnosti

Zaštita Vaše privatnosti i Vaših ličnih podataka nam je jako bitna, te želimo da Vaše iskustvo prilikom posjete našoj internet stranici bude što prijatnije i korisnije. Kreirali smo ovu Politiku privatnosti kako bismo pokazali našu posvećenost Vašoj privatnosti i upoznali Vas o načinu na koji prikupljamo, obrađujemo i otkrivamo lične podatke posjetilaca naše internet stranice, kao i o njihovim pravima.

Ova Politika privatnosti sačinjena je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni list Crne Gore”, br. 079/08, 070/09, 044/12 i 022/17) i Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 skraćeno GDPR).

Za bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected].

Zadržavamo pravo da modifikujemo i ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vrijeme, u slučajevima kada dođe do promjene zakona ili promjene u tehnologijama koje koristimo. Sve izmjene stupaju na snagu danom objavljivanja na našoj internet stranici.

Rukovalac zbirke ličnih podataka

Rukovalac zbirke ličnih podataka, u skladu sa članom 4a Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. CG br. 079/08, 070/09, 044/12 i 022/17) je Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis (IPC Tehnopolis), sa sjedištem na adresi Radoja Dakića bb. 81400 Nikšić.

Kontakt podaci o rukovaocu zbirke ličnih podataka su sljedeći:

Broj telefona: +382 40 280 431

Email adresa: [email protected]

Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Vaše lične podatke obrađujemo jedino kada za to postoji pravni osnov.

Obrada ličnih podataka može se vršiti po prethodno dobijenoj saglasnosti lica čiji se lični podaci obrađuju, koja se može opozvati u svakom trenutku. Obrada ličnih podataka vršiće se samo u onoj mjeri i za svrhu za koju je saglasnost data.

Obrada ličnih podataka vrši se bez saglasnosti lica ako je to neophodno radi izvršavanja zakonom propisanih obaveza rukovaoca zbirke ličnih podataka.

Obrada ličnih podataka vrši u slučajevima izvršenja ugovora ili ako je lice ugovorna strana ili radi preduzimanja radnji na zahtjev lica prije zaključivanja ugovora.

Obrada ličnih podataka vrši se u slučajevima kada se zasniva na našem legitimnom interesu i legitimnom interesu naših posjetilaca, radi zaštite našeg poslovanja ali i zaštite interesa, osnovnih prava i sloboda naših posjetilaca.

Čuvanje podataka

Koristimo sve dostupne tehničke i organizacione mjere kako bismo zaštitili lične podatke koje prikupljamo, naročito od slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili od nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja i/ili drugih zloupotreba. Naše mjere bezbjednosti ćemo kontinuirano unaprijeđivati, u skladu sa dostupnim tehnologijama.

Vaše podatke ne otkrivamo trećim licima, pojedincima, organima vlasti, osim u slučajevima kada se to izričito zahtjeva ugovornim odnosom ili zakonom.

Period čuvanja podataka

Lične podatke obrađujemo i čuvamo samo za vrijeme koje je potrebno za ostvarivanje svrhe za koju se lični podaci obrađuju. Nakon ostvarivanja svrhe, podaci će biti obrisani u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Lični podaci biće zadržani nakon isteka svrhe u koje su dati, samo ukoliko su neophodni za druge, zakonom dozvoljene svrhe ili postoji zakonska obaveza čuvanja takvih ličnih podataka.

Djeca

Naša internet stranica i ponuđene usluge na njoj nijesu namijenjene licima mlađim od 16 godina. Za lica mlađa od 16 godina, potrebna je saglasnost roditelja ili staratelja.​

Vaša prava

U skladu sa važećim propisima, garantujemo Vam sljedeća prava:

 

  • pravo na povlačenje date saglasnosti;
  • pravo na informisanje i pristup ličnim podacima;
  • pravo na izmjene i/ili brisanje;
  • pravo na ograničenje obrade svojih ličnih podataka;
  • pravo na prenosivost ličnih podataka;
  • pravo na prigovor i zahtjev za zaštitu prava.

Podaci koje obrađujemo

Online prijave

Biznis inkubator

Prilikom prijavljivanja za naš program Biznis inkubator, potrebno je da nam dostavite ispunjen Aplikacioni obrazac za biznis inkubator, u okviru kojeg ostavljate sljedeće lične podatke:

 • Ime i prezime;
 • Email adresu;
 • Broj telefona;
 • Biografije članova tima.

Navedene podatke dobijamo direktno od Vas. Vaši podaci su nam neophodni kako bismo razmotrili Vašu aplikaciju i kontaktirali Vas o daljim koracima u procesu selekcije. Pravni osnov za ovu obradu je Vaša saglasnost. Vaše lične podatke obrađujemo i čuvamo do pet godina.

Organizacija događaja

U našem Centru možete organizovati razne događaje (sastanke, okrugle stolove, radionice, itd.) popunjavanjem Obrasca za organizaciju događaja. U tu svrhu dostavljate nam sljedeće podatke:

 • Ime i prezime;
 • Poštansku adresu;
 • Email adresu;
 • Broj telefona.

Podatke koje dobijamo od Vas neophodni su kako bismo Vam pružili podršku prilikom organizacije Vašeg događaja. Vaša saglasnost predstavlja pravni osnov za obradu podataka. Vaše lične podatke čuvamo do 5 godina.

Kontakt forma

Možete nas kontaktirati kada god želite, na bilo koji od dostupnih načina (putem email-a, broja telefona, poštom). U tom slučaju, obrađujemo Vaše podatke koje smo na taj način dobili (ime i prezime, broj telefona, poštanski broj itd.). Pravni osnov za obradu je Vaša saglasnost. Svrha obrade je isključivo Vaš zahtjev i Vaši podaci neće biti iskorišćeni u druge svrhe. Vaše lične podatke čuvamo do pet godina.

Logovi

Kada god posjetite našu internet stranicu, određeni podaci obrađuju se automatski i te podake dobijamo od Vašeg pretraživača. Obrađuju se sljedeći podaci:

 • Vaša IP adresa;
 • Vrijeme i datum posjete našoj internet stranici;
 • Pretraživač koji koristite;
 • Operativni sistem koji koristite;
 • Posljednja posjećena stranica.

Navedeni podaci čuvaju se na našim serverima. Obrada ovih podataka neophodna je iz tehničkih razloga, kako biste mogli da posjetite našu internet stranicu. U tu svrhu, Vaša IP adresa mora ostati sačuvana tokom trajanja sesije. Osim toga, obrada ovih podataka doprinosi sigurnosti našeg informacionog sistema. Ne vršimo analizu podataka, naročito ne u marketinške svrhe. Pravni osnov za obradu podataka je Vaša saglasnost. Podatke brišemo u roku od pet godina.

Kolačići

Koristimo kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se skladište na Vašem uređaju prilikom posjete našoj internet stranici. Zahvaljujući kolačićima, internet stranica može da prepozna Vas i Vaš uređaj. Cilj prikupljanja podataka putem kolačića jeste poboljšanje sadržaja internet stranice i Vašeg iskustva prilikom posjete.

Koristimo sljedeće vrste kolačića:

 • Neophodne kolačiće – omogućavaju funkcionisanje i rad internet stranice. Ove kolačiće postavljamo mi i ne sadrže lične informacije.
 • Kolačići performansi – pružaju statističke informacije o našoj internet stranici; koriste se za mjerenje i poboljšavanje performansi.
 • Funkcionalni kolačići – koristimo za poboljšavanje funkcionalnosti internet stranice i omogućavanje personalizacije, što uključuje emitovanje video zapisa, upotrebu društvenih mreža i sl.
 • Kolačići za oglašavanje i marketing – ove kolačiće postavljaju pružaoci usluga koje koristimo i služe za praćenje ponašanja na našoj internet stranici, u cilju poboljšavanja sadržaja i Vašeg iskustva.

Možete promijeniti podešavanja Vašeg pretraživača i na taj način blokirati kolačiće. Ukoliko blokirate kolačiće, imajte na umu da to može uticati na dostupnost nekih funkcionalnosti na internet stranici, što može uticati na Vaše korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći na internet stranici Vašeg pretraživača:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en&co

MozillaFirefox: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

InternetExplorer: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Safari: https://support.apple.com/en-mn/guide/safari/sfri11471/16.0/mac/11.0

Pravni osnov za korišćenje kolačića je Vaša saglasnost. Saglasnost možete povući u bilo kom trenutku. To možete uraditi klikom na dugme u donjem desnom uglu “Upravljaj saglasnošću” pa Odbij sve ili brisanjem kolačića u Vašem pretraživaču.

Servisi trećih lica koje koristimo

Trudimo se da poboljšamo funkcionalnosti i sadržaj na našoj internet stranici. Kako bismo Vam pružili što bolje iskustvo, potrebna nam je podrška koju nude treća lica, pružaoci različitih usluga. U nekim slučajevima, pružaoci usluga koriste kolačice ili obrađuju Vaše podatke na osnovu Vaše saglasnosti. Saglasnost od Vas, koja mora biti data slobodno, dobijamo kroz baner za kolačiće. Pravni osnov za obradu podataka na ovaj način jeste Vaša saglasnost.

Google Analytics

Korisimo Google Analitiku, uslugu kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Holding company Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analitika nam omogućava da dobijamo informacije o korišćenju naše internet stranice, učestalosti posjeta, koje stranice se posjećuju i sl.

Google Analitika prikuplja Vašu IP adresu. Takođe, Google Analitika postavlja kolačić, kako bi Vas identifikovala kao jedinstvenog posjetioca kada biste sljedeći put posjetili našu Internet stranicu. Informacije koje Google dobija putem kolačića prenose se i čuvaju na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. Informacije koje dobijamo putem Google Analitike koristimo isključivo u svrhe poboljšanja usluga i sadržaja na našoj Internet stranici.

Google LLC nalazi na listi organizacija koje su sertifikovane u okviru EU – US Data Privacy Framework, koji se smatra odgovarajućim mehanizmom za prenos podataka iz Evropske unije u SAD, samim tim se smatra da Google LLC pruža adekvatan nivo zaštite ličnih podataka.

Više informacija o Google Maps možete pronaći u politici privatnosti na adresi:

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Facebook pixel

Prilikom posjete našoj internet stranici, postavili smo Facebook pixel, uslugu kompanije Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Skuare, Dablin 2, Irska (matična kompanija: Meta Platforms Inc., 1 Hacker Vai, Menlo Park, Kalifornija 94025, SAD; „Facebook“ ) na Vašem uređaju.

Facebook pixel je dio koda na našoj veb stranici koji nam pomaže da bolje razumijemo efikasnost oglašavanja. Pomoću Facebook pixel-a moći ćemo da vidimo kada ste kliknuli na reklamnu objavu i to Vas dovelo do naše internet stranice. Prikupljeni podaci ostaju potpuno anonimni za nas i ne mogu biti povezani sa bilo kojim pojedincem. Međutim, Facebook će čuvati i obrađivati podatke. Obrada podataka od strane Meta se vrši u skladu sa njenim politikama korišćenja podataka.

Meta Platforms Inc. nalazi na listi organizacija koje su sertifikovane u okviru EU – US Data Privacy Framework, koji se smatra odgovarajućim mehanizmom za prenos podataka iz Evropske unije u SAD, samim tim se smatra da Meta Platforms Inc. pruža adekvatan nivo zaštite ličnih podataka.

Više informacija o načinu obrade podataka od strane Facebook-a možete pronaći u njihovoj politici privatnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/.

WordPress stats

Za potrebe optimizacije naše internet stranice korisitimo WordPress Stats, dodatak kompanije Automattic Inc. 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, SAD, koji omogućava statističku analizu korisnika prilikom posjete našoj internet stranici. Dodatak koristi kolačiće kako bi izvršio analizu načina korišćenja internet stranice od strane korisnika.

Automattic Inc. nalazi se na listi organizacija koje su sertifikovane u okviru EU-US Data Privacy Framework, koji se smatra odgovarajućim mehanizmom za prenos podataka iz Evropske unije u SAD, pa se samim tim smatra da pruža adekvatan nivo zaštite ličnih podataka.

Više informacija možete pronaći u politici privatnosti kompanije Automattic na adresi https://automattic.com/privacy/.

Gravatar

Koristimo uslugu Gravatar kompanije Automattic Inc. koja se nalazi na adresi 60 29th Street 343, San Francisco, CA 94110, SAD. Gravatar omogućava korisnicima da kreiraju univerzalnu profilnu sliku koja je povezana sa njihovom email adresom. Kada korisnici naprave nalog na Gravataru i postave profilnu sliku, ta slika je vezana za njihovu email adresu i biće automatski prikazana prilikom kreiranja naloga. Email adresa, u enkriptovanom obliku, prenosi se Gravataru, jedino u svrhu provjere profila.

Automattic Inc. nalazi se na listi organizacija koje su sertifikovane u okviru EU-US Data Privacy Framework, koji se smatra odgovarajućim mehanizamom za prenos podataka iz Evropske unije u SAD, pa se samim tim smatra da pruža adekvatan nivo zaštite ličnih podataka.

Više informacija možete pronaći u politici privatnosti kompanije Automattic na adresi https://automattic.com/privacy/.

Google Maps

Kako biste lakše pronašli naš IPC Tehnopolis, koristimo Google Maps – mape koje pruža kompanija Google Ireland Limited, sa sjedištem u Dablinu, Irska (matična kompanija: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Ugrađivanjem ovog dodatka, prikupljaju se informacije o korišćenju ove internet stranice, uključujući Vašu IP adresu, koja je dostupna Google serverima.

Google LLC nalazi na listi organizacija koje su sertifikovane u okviru EU – US Data Privacy Framework, koji se smatra odgovarajućim mehanizmom za prenos podataka iz Evropske unije u SAD, samim tim se smatra da Google LLC pruža adekvatan nivo zaštite ličnih podataka.

Više informacija o Google Maps možete pronaći u politici privatnosti na adresi:

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Google Fonts

Koristimo uslugu Google Fonts, kako bismo prikazali fontove na našoj internet stranici. Ova usluga pružena je od strane Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična kompanija: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Uslugu koristimo lokalno i nije povezana sa serverima u SAD-u.

Google LLC nalazi na listi organizacija koje su sertifikovane u okviru EU – US Data Privacy Framework, koji se smatra odgovarajućim mehanizmom za prenos podataka iz Evropske unije u SAD, samim tim se smatra da Google LLC pruža adekvatan nivo zaštite ličnih podataka.

Više informacija o Google Fonts možete pronaći u politici privatnosti na adresi: https://www.google.com/policies/privacy/.

Društvene mreže

1. Facebook

Naša internet stranica omogućava dijeljenje sadržaja na društvenoj mreži Facebook – Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska (matična kompanija: Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornija 94025, SAD; “Facebook”).

Za više informacija o obradi podataka od strane Facebook-a, molimo posjetite: https://www.facebook.com/about/privacy/

2. LinkedIn

Koristimo LinkedIn, usluge koje nudi LinkedIn Ireland Unlimited Company sa sjedištem na adresi Wilton Place, Dublin 2, Irska. Usluge se tiču dijeljenja sadržaja sa naše internet stranice. LinkedIn može povezati korišćenje navedenog sadržaja sa profilom posjetioca, ukoliko ima nalog na pomenutoj plaformi.

Politiku privatnosti LinkedIn-a možete pronaći na sljedećem linku: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3. X (Twitter)

Naša internet stranica nudi mogućnost objave sadržaja na platformi X, poznatijoj kao Twitter sa sjedištem na adresi One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska. Objavljivanjem sadržaja na Twitter-u povezuje se Vaš Twitter nalog i Vaši podaci šalju se Twitter-u.

Za više informacija, posjetite Twitter-ovu politiku privatnosti na: https://twitter.com/privacy.

Internet stranice trećih lica

Na našoj internet stranici dostupni su linkovi koji vode do internet stranica trećih lica. Nijesmo odgovorni za zaštitu privatnosti na tim internet stranicama. Molimo Vas da pažljivo pročitate politike privatnosti internet stranica koje posjećujete.