Potpredsjednik Simović u Tehnopolisu predstavio IPARD poziv za podršku prerađivačkom sektoru

13.04.2018

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović danas je u Tehnopolisu predstavio IPARD javni poziv za dodjelu bespovratne podrške preradi u sektoru poljoprivrede, kroz koji će malim i srednjim preduzećima iz sektora poljoprivrede biti na raspolaganju novih 17 miliona eura za investicije od 40.000 do 1.500.000 eura, uz bespovratnu podršku od 50%.

Potpredsjednik Simović ocijenio je da je ovaj projekat još jedna potvrda sve snažnije podrške koju Crna Gora ima sa svakim novim evropskim iskorakom. “Sa svakim našim novim evropskim iskorakom ta podrška će biti sve izdašnija i obuhvatnija”, poručio je.

Simović je dodao da se već može kazati da je Evropa već u Crnoj Gori i da je Crna Gora sve bliža i sve više u Evropi. “Evropa je u Crnoj Gori kroz kontinuiranu i izdašnu podršku poljoprivrednom sektoru. Kroz dostizanje brojnih standarda kvaliteta i bezbjednosti i unapređenje konkuretnosti, s pravom možemo reći da je Crna Gora sve bliža i sve više u Evropi. IPARD Program i današnji javni poziv za podršku preradi su najbolji primjer za to”, kazao je Simović.

On je istakao da IPARD program, kako za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, za koji je poziv objavljen krajem februara, tako i ovaj za preradu, predstavljaju veliku šansu i priliku za domaće proizvođače, koje je pozvao i ohrabrio da raspoloživa sredstva iskoriste da bi napravili iskorake na putu ka EU tržištu. Kako je dodao, za uspješnu realizaciju projekata preduzetnicima će biti na raspolaganju i institucionalna i savjetodavna i finansijska podrška Vlade, kao i IRF-a u dijelu povoljnog predfinansiranja projekata.

“Nakon članstva u EU, našem poljoprivrednom sektoru, našim farmerima, našim prerađivačima, našem selu, biće dostupna izdašna podrška iz evropskog budžeta kao i ostalim farmerima širom Evrope”, kazao je Simović, dodajući da Crna Gora zbog toga radi na usaglašavanju naše poljoprivredne politike sa Zajedničkom evropskom poljoprivrednom politikom i da se sa pažnjom prati i analizira aktuelna reforma Evropske poljoprivredne politike.

Crna Gora, kako je kazao Simović, već sada je ohrabrena jasnim naznakama u kom pravcu ide ta reforma. “Ohrabreni porukama da će se dužna pažnja i podrška obezbijediti malim gazdinstvima, što upravo odgovara strukturi našeg poljoprivrednog sektora, da će se jačati podrška u cilju stvaranja uslova za ostanak mladih na selu, da će se težiti obezbjeđenju stabilnosti dohotka farmera, da će se podržavati održivo korišćenje resursa, održivo funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, jačati investicije u modernizaciju, inovacije i diverzifikaciju poljoprivrede, pojačati briga o bezbjednosti hrane i zdravlju životinja i biljaka. Sve su to i naši ciljevi i naše potrebe”, poručio je Simović.

Kada je riječ o IPARD pozivu za preradu, sa aspekta pripremljenosti crnogorskih farmera da iskoriste sredstva podrške, Simović je podsjetio da su ugovorili 65 projekata, ukupnih investicija 10,8 miliona eura, i kroz posljednji poziv pristiglo je 30 aplikacija za investicije od 2,8 miliona eura. Ukupne investicije kroz dosadašnje projekte su iznosile 13,8 miliona eura.

“Kroz IPARD za preradu, nastavićemo da unapređujemo konkurentnost našeg prerađivačkog sektora, kako bi usvojili nove standarde i povećali obim proizvodnje. I konačno, kako bi Crna Gora u bogati evropski mozaik unijela svoju tradiciju, svoju kulturu, svoje specifičnosti, svoje autohtone proizvode, očuvane prirodne resurse. Unijećemo svoju energiju i želju za napretkom i zajedništvom”, poručio je Simović.

Delegacija EU: Nova prilika za bolji plasman crnogorskih proizvoda

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori Herman Špic izrazio je zadovoljstvo što je u prilici da se ponovo obrati povodom još jednog poziva kroz IPARD program, kao i zbog benefita koje će donijeti Crnoj Gori.

On je podsjetio da je prvi IPARD javni poziv za primarnu poljoprivrednu proizvodnju objavljen prije više od mjesec dana, te da je sada vrijeme za kompanije iz sektora prerade. Izrazio je i zadovoljstvo što je značajan broj poljoprivrednih preduzeća realizovao uspješno i namjenski projekte koji se podržavaju kroz IPARD like 2, kao i zbog činjenice da su sada stvorene mogućnosti za nove i veće investicije.

“Danas otvaramo vrata za brojne prilike za finansiranje iz fonda od 17 miliona eura, za unapređenje proizvodnje i ispunjavanje potrebnih standarda u proizvodnji hrane. U okviru ovog poziva u fokusu su prerađivačke kompanije, ali benefiti će biti širi, jer će kompanije širiti potrebu za sirovinom iz primarne proizvodnje, što će rezultirati i unapređenjem primarne proizvodnje, al i proizvodnjom kvalitetnih proizvoda koji ispunjavaju standarde EU. To je put ka povjerenju potrošača i poboljšanju plasmana crnogorskih proizvoda, naročito kroz sektor turizma”, poručio je Špic.

On je poručio da IPARD nudi priliku da se podignu standard i kvalitet crnogorskih proizvoda, unaprijedi razvoj ruralnih područja, te osnaži ukupna ekonomija. Sredstva su, kako je kazao, na raspolaganju, a doprinos poljoprivrednih proizvođača treba da bude u dobro osmišljenim projektima.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...