Predstavljena „Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje“

19.02.2019

Danas je u IPC Tehnopolis predstavljen Poziv za podnošenje inovativnih projektnih ideja u privrednom, akademskom i civilnom sektoru u okviru IPA II Višegodišnjeg Akcionog programa za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje, i socijalnu politiku 2015-2017 (SOPPES).

Predstavnici Ministarstva nauke i Ministarstva finansija Crne Gore upoznali su prisutne sa svim relevantnim detaljima vezanim za ovaj Poziv. Info dan je otvorila mr Smilja Kažić Vujačić iz Direkcije za međunarodnu saradnju u Ministarstvu nauke.

Dr Darko Petrušić, generalni direktor Direktorata za naučno-istraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke, na samom početku info dana je zainteresovanoj javnosti objasnio da je ukupni iznos sredstava u okviru grant šeme milion eura, dok je minimalni iznos granta je 60 a maksimalni 80 hiljada eura. Krajnji rok za podnošenje prijava je 18. mart do 14:30.

Tematski prioriteti ove kolaborativne šeme za inovativne projektne ideje su: energija, poljoprivreda i hrana, održivi razvoj i turizam, ICT, medicina i zdravlje ljudi, novi materijali, proizvodi i usluge kao i nauka, obrazovanje i identitet.

Suština je da se kroz grantove mogu kreirati nove kompanije u cilju podrške kreiranja inovativnog ekosistema za mlade kako bi se razvijali ljudski resursi i istraživački kapaciteti sa namjerom jačanja sinergije između nauke i ekonomije, rekao je gospodin Petrušić. „Opšti cilj jeste jačanje sistema istraživanja i inovacija u Crnoj Gori, dok je specifični cilj jačanje inovativnih ideja u privrednom, akademskom i civilnom sektoru u Crnoj Gori kroz implementaciju inovativnih projektnih ideja sa ciljem doprinosa pametnom i održivom ekonomskom rastu“, naveo je on.

Prisutnima su se obratili i predstavnici Ministarstva finansija koji su detaljnije objasnili finansijski aspekt apliciranja na ovaj Poziv. Aleksandar Marković, Milica Ristić i Zorana Bulatović iz Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći su upoznali zainteresovane sa tehničkim dijelom kao i detaljima budžetskog dijela podnošenja prijava.

Nakon prezentacije učesnici su mogli dobiti odgovore na sva pitanja vezana za način prijave, pravo učešća i raspoloživa sredstva.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...