Predstavnici Tehnopolisa na sastanku OECD povodom procjene Akta o malim preduzećima

27.03.2018

Izvršni direktor IPC Tehnopolis Ratko Bataković i pomoćnica direktora Vanja Zorić Šundić prisustvovali su sastanku Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) povodom procjene Akta o malim preduzećima u Podgorici.

Predstavnici OECD boravili su danas u posjeti Crnoj Gori, u okviru koje je održan niz bilateralnih sastanaka između predstavnika svih relevantnih državnih institucija, NVO i biznis organizacija iz država Jugoistočne Evrope.

Otvarajući uvodni sastanak današnjih susreta, generalni direktor za investicije, podršku malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima Radosav Babić je kazao da princip na kome počiva ovaj Akt – „Misli prvo o malima“, treba da obezbijedi da se u svim segmentima vođenja ekonomske politike prvo polazi od potreba malih i srednjih preduzeća i efekata koje će novi propisi, zakonski akti, strateška dokumenta i predložene mjere imati na njih.

Konkurentska sposobnost malih i srednjih preduzeća predstavlja osnov za uspješno tržišno pozicioniranje nacionalne ekonomije na svjetskoj sceni. Iz tog razloga, preporuke Akta o malim preduzećima (Small Business Act – SBA) služiće kao polazna osnova za kreiranje svih strateških dokumenata koja u sebi prepoznaju značaj razvoja politika MSP, kazao je Babić.

„U okviru reformskih procesa i približavanja Crne Gore EU tržištu, od Crne Gore kao države se očekuje strateško djelovanje u cilju stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj malog i srednjeg biznisa, smanjenja administrativnih barijera i stvaranja uslova za olakšano poslovanje privrednika. To ujedno znači i podizanje kapaciteta državne i lokalne administracije u cilju informisanosti privrednika o potrebnim koracima za otpočinjanje i razvoj biznisa, jačanju usluga poslovnog savjetovanja, kao i kreiranju finansijskih i nefinansijskih programa podrške za razvoj biznisa“, ističe on.

Na ovaj način, kako je dodao, doprinijeće se jačanju konkurentnosti crnogorskih malih i srednjih preduzeća na nacionalnom i evropskom tržištu, većoj izvoznoj orijentisanosti i unapređenju njihovih inovativnih aktivnosti.

Rukovodilac OECD sektora za Jugoistočnu Evropu Maržena Kisielewska kazala je da na osnovu presjeka trenutnog stanja obrade podataka, Crna Gora nastavlja da slijedi evropski put u pogledu ekonomskog i privrednog razvoja.

„I uspješno usklađuje svoje politike sa ključnim evropskim dokumentima iz oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća, uz zalaganje za dalji razvoj privatnog sektora“, kazala je Kisielewska.

Akt o malim preduzećima (Small Business Act) definiše 10 principa politike MSP (poslovni ambijent, stečaj i druga šansa, pružanje poslovnih usluga, pristup finansijama, zelena ekonomija, internacionalizacija, inovacije, javne nabavke, preduzetničko učenje, potrebne vještine za mala i srdnja preduzeća) i daje smjernice i najbolje prakse u oblasti podrške razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...