Agricultural WastE as Sustainable 0 km building MatErial

Vodeći partner: CONFIMIALBANIA, Albanija
Ukupan budžet projekta: 706,936.09 EUR
Budžet Tehnopolisa: 125,572.50 EUR
Trajanje projekta: 01. 07. 2020 – 28. 02. 2023.

Projektni partneri

 • Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, Crna Gora;
 • Politecnico di Bari, Italija;
 • Molise Verso il 2000, Italija;

Cilj projekta

Unapređenje primjene energetske efikasnosti u okviru infrastrukturnih segmenata javnog sektora, te snaženje kapaciteta u kontekstu ekologije; primjena ekoloških strategija za upotrebu energetski održivih materijala uz promociju upotrebe u građevinskom sektoru.

Ključni rezultati projekta

 • Unaprijeđena primjena energetske efikasnosti u okviru infrastrukturnih segmenata javnog sektora;
 • Unaprijeđeni kapaciteti u oblasti ekologije i primene ekoloških strategija upotrebe energetski održivih materijala;
 • Promovisana upotreba energetski održivih materijala u građevinskom sektoru.

Link do sajta projekta

Interreg – IPA CBC Italy-Albania-Montenegro

Lead partner: CONFIMIALBANIA, Albanija
Total project budget: 706,936.09 EUR
IEC Tehnopolis budget: 125,572.50 EUR
Project duration: 01. 07. 2020 – 28. 02. 2023.

Project partners

 • Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, Crna Gora;
 • Politecnico di Bari, Italija;
 • Molise Verso il 2000, Italija;

The goal of the project

Unapređenje primjene energetske efikasnosti u okviru infrastrukturnih segmenata javnog sektora, te snaženje kapaciteta u kontekstu ekologije; primjena ekoloških strategija za upotrebu energetski održivih materijala uz promociju upotrebe u građevinskom sektoru.

Key results of the project

 • Unaprijeđena primjena energetske efikasnosti u okviru infrastrukturnih segmenata javnog sektora;
 • Unaprijeđeni kapaciteti u oblasti ekologije i primene ekoloških strategija upotrebe energetski održivih materijala;
 • Promovisana upotreba energetski održivih materijala u građevinskom sektoru.

Link to the project website