BIOdiversity and ciTizen science crOss border strategy in soUth adRiatic to protect cetaceanS 2.0

Vodeći partner: Jonian Dolphin Conservation, Italija
Ukupan budžet projekta: 162,324.00 EUR
Budžet Tehnopolisa: 36,059.00 EUR
Trajanje projekta: 01. 02. 2024 - 01. 02. 2025.

Projektni partneri

 • Albanska Asocijacija geografa, Albanija
 • Inovaciono preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis, Crna Gora
 • Cilj projekta

 • Realizacija radionica sa predstavnicima istraživačkih centara, istraživača i javne uprave, na kojima će se definisati zajednička strategija i buduće konkretne akcije za zaštitu biodiverziteta u Jadranskom moru, kao i mogući oblici metodologije za usklađivanje podataka prikupljenih putem Citizen science akcije sa naučnim istraživanjima.
 • Implementacija treninga za ključne aktere uključene u naučna istraživanja i zaštitu morskih ekosistema za sticanje vještina o Citizen science radi monitoringa cetaceana (delfina i kitova).
 • Ključni rezultati projekta

 • Usvojen zajednički akcioni plan (Vademecum sa procedurama) kojim se strukturira metodologija Citizen Science za prikupljanje podataka o monitoringu biodiverziteta u Jadranskom moru.
 • Podizanje svijesti građana, na lokalnom nivou, o potrebi praćenja i očuvanja morskog biodiverziteta, što će dovesti do većeg učešća zajednice u posmatranju i sakupljanju podataka.
 • Stvaranje međunarodne mreže za posmatranje delfina i kitova, pogodne za praćenje stanja morskog biodiverziteta na globalnom nivou, koja će uticati na razumijevanje dinamike morskog eko-sistema i razvoja međunarodnih politika za očuvanje morskog biodiverziteta.
 • Link do sajta projekta

  Lead partner: Jonian Dolphin Conservation, Italija
  Total project budget: 162,324.00 EUR
  IEC Tehnopolis budget: 36,059.00 EUR
  Project duration: 01. 02. 2024 - 01. 02. 2025.

  Project partners

 • Albanska Asocijacija geografa, Albanija
 • Inovaciono preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis, Crna Gora
 • The goal of the project

 • Realizacija radionica sa predstavnicima istraživačkih centara, istraživača i javne uprave, na kojima će se definisati zajednička strategija i buduće konkretne akcije za zaštitu biodiverziteta u Jadranskom moru, kao i mogući oblici metodologije za usklađivanje podataka prikupljenih putem Citizen science akcije sa naučnim istraživanjima.
 • Implementacija treninga za ključne aktere uključene u naučna istraživanja i zaštitu morskih ekosistema za sticanje vještina o Citizen science radi monitoringa cetaceana (delfina i kitova).
 • Key results of the project

 • Usvojen zajednički akcioni plan (Vademecum sa procedurama) kojim se strukturira metodologija Citizen Science za prikupljanje podataka o monitoringu biodiverziteta u Jadranskom moru.
 • Podizanje svijesti građana, na lokalnom nivou, o potrebi praćenja i očuvanja morskog biodiverziteta, što će dovesti do većeg učešća zajednice u posmatranju i sakupljanju podataka.
 • Stvaranje međunarodne mreže za posmatranje delfina i kitova, pogodne za praćenje stanja morskog biodiverziteta na globalnom nivou, koja će uticati na razumijevanje dinamike morskog eko-sistema i razvoja međunarodnih politika za očuvanje morskog biodiverziteta.
 • Link to the project website