Biodiversity and Tourism Strategy to protect cetaceans

Vodeći partner: Jonian Dolphin Conservation
Ukupan budžet projekta: 722,500.00 EUR
Budžet Tehnopolisa: 170,000.00 EUR
Trajanje projekta: 01. 09. 2020 – 31. 10. 2023.

Projektni partneri

 • Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, Crna Gora;
 • Nacionalna turistička agencija, Albanija;
 • Opština Termoli, Italija;
 • NVO Dalla Luna, Italija;
 • Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Crna Gora;
 • Institut za biologiju mora, Dobrota, Crna Gora.

Cilj projekta

Cilj projekta je jačanje svijesti o ekološkom turizmu u Jadranskom moru, te razvoj alata za širenje naučnih znanja o očuvanju cetaceana, kao i veće uključivanje mladih u naučno-istraživačke aktivnosti koje u fokusu imaju ovaj red vodenih sisara.

Ključni rezultati projekta

 • Razvijeni mehanizmi za diseminaciju naučnih alata o očuvanju delfina i menadžmentu u turizmu;
 • Sprovedena pilot akcija kreiranja turističkog modela Citizen Science čiji je cilj uključivanje mladih u istraživačke aktivnosti o cetaceanima;
 • Osnažena svijest o životnoj sredini na različitim nivoima, sa pozitivnim uticajem na lokalnu ekonomiju kroz aktivnosti povezane sa eko-turizmom.

Link do sajta projekta

Lead partner: Jonian Dolphin Conservation
Total project budget: 722,500.00 EUR
IEC Tehnopolis budget: 170,000.00 EUR
Project duration: 01. 09. 2020 – 31. 10. 2023.

Project partners

 • Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, Crna Gora;
 • Nacionalna turistička agencija, Albanija;
 • Opština Termoli, Italija;
 • NVO Dalla Luna, Italija;
 • Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Crna Gora;
 • Institut za biologiju mora, Dobrota, Crna Gora.

The goal of the project

Cilj projekta je jačanje svijesti o ekološkom turizmu u Jadranskom moru, te razvoj alata za širenje naučnih znanja o očuvanju cetaceana, kao i veće uključivanje mladih u naučno-istraživačke aktivnosti koje u fokusu imaju ovaj red vodenih sisara.

Key results of the project

 • Razvijeni mehanizmi za diseminaciju naučnih alata o očuvanju delfina i menadžmentu u turizmu;
 • Sprovedena pilot akcija kreiranja turističkog modela Citizen Science čiji je cilj uključivanje mladih u istraživačke aktivnosti o cetaceanima;
 • Osnažena svijest o životnoj sredini na različitim nivoima, sa pozitivnim uticajem na lokalnu ekonomiju kroz aktivnosti povezane sa eko-turizmom.

Link to the project website