BoostMeUp

Vodeći partner: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis
Ukupan budžet projekta: 134,700.00 EUR
Budžet Tehnopolisa: 120,700.00 EUR
Trajanje projekta: 01. 01. 2020 – 30. 09. 2020.

Projektni partneri

  • Naučno-tehnološki park Crne Gore
  • Amplitudo DOO

Cilj projekta

Organizacija i sprovođenje mentorskog programa sa ciljem da se osnaže kapaciteti svih potencijalnih učesnika crnogorskog startup ekosistema u oblastima razvoja i validacije ideje, razvoja proizvoda, usluga i tržišta, menadžmenta tehnoloških projekata (softver i hardver), marketinga, pitchovanja, menadžmenta grantova i finansijskog menadžmenta, prava intelektualne svojine.

Ključni rezultati projekta

  • Aktivacija i promocija inovativnog preduzetničkog potencijala kroz realizaciju edukativno-motivacionih i promotivnih događaja iz oblasti preduzetništva i inovacija koristeći model javno-privatnog partnerstva sa ključnim nacionalnim i regionalnim kompanijama i startupovima;
  • Poboljšani uslovi za finansiranje i pristup kapitalu za inovativne i preduzetničke ideje i projekte iz Crne Gore kroz pružanje direktne finansijske podrške i prezentaciju ideja i projekata, praćena povezivanjem sa investitorima, biznis anđelima iz zemlje i regiona.

Link do sajta projekta

Program sufinansiran od strane Ministarstva nauke Crne Gore

Lead partner: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis
Total project budget: 134,700.00 EUR
IEC Tehnopolis budget: 120,700.00 EUR
Project duration: 01. 01. 2020 – 30. 09. 2020.

Project partners

  • Naučno-tehnološki park Crne Gore
  • Amplitudo DOO

The goal of the project

Organizacija i sprovođenje mentorskog programa sa ciljem da se osnaže kapaciteti svih potencijalnih učesnika crnogorskog startup ekosistema u oblastima razvoja i validacije ideje, razvoja proizvoda, usluga i tržišta, menadžmenta tehnoloških projekata (softver i hardver), marketinga, pitchovanja, menadžmenta grantova i finansijskog menadžmenta, prava intelektualne svojine.

Key results of the project

  • Aktivacija i promocija inovativnog preduzetničkog potencijala kroz realizaciju edukativno-motivacionih i promotivnih događaja iz oblasti preduzetništva i inovacija koristeći model javno-privatnog partnerstva sa ključnim nacionalnim i regionalnim kompanijama i startupovima;
  • Poboljšani uslovi za finansiranje i pristup kapitalu za inovativne i preduzetničke ideje i projekte iz Crne Gore kroz pružanje direktne finansijske podrške i prezentaciju ideja i projekata, praćena povezivanjem sa investitorima, biznis anđelima iz zemlje i regiona.

Link to the project website