Inovativne održive tehnologije za ekonomsko unapređenje zanatstva – CRAFTINNO

Vodeći partner: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis
Ukupan budžet projekta: 48,831.50 USD
Budžet Tehnopolisa: 46,461.50 USD
Trajanje projekta: 01. 03. 2022 – 30. 11. 2022.

Projektni partneri

 • Opština Nikšić
 • Cilj projekta

 • Razvoj inovacionog ekosistema Crne Gore kroz izgradnju kapaciteta za inovativnost subjekata podrške poslovanju i zanatskih MMSP.
 • Podsticanje konkurentnosti zanatskih MMSP u Crnoj Gori kroz izgradnju kapaciteta u oblasti aditivne proizvodnje, podršku u inovacijama u zanatskoj proizvodnji i pripremu za potencijalne izvore finansiranja malih preduzeća.
 • Ključni rezultati projekta

  Realizovane obuke:
 • 3D modelovanje-osnovni nivo / za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • 3D modelovanje-napredni nivo / za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • 3D štampa-praktična obuka / za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • 3D skeniranje i reverzibilni inženjering / samo za 3 zaposlena Tehnopolisa
 • CNC programiranje-CAD - osnovni nivo/za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • CNC programiranje-CAM -osnovni nivo/za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • CNC programiranje-CAD - napredni nivo/za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • CNC programiranje-CAM -napredni nivo/za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • CNC obrada metala i mekših materijala - praktična obuka/za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • CRAFTINNO Sajam zanatstva

  Link do sajta projekta

  Lead partner: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis
  Total project budget: 48,831.50 USD
  IEC Tehnopolis budget: 46,461.50 USD
  Project duration: 01. 03. 2022 – 30. 11. 2022.

  Project partners

 • Opština Nikšić
 • The goal of the project

 • Razvoj inovacionog ekosistema Crne Gore kroz izgradnju kapaciteta za inovativnost subjekata podrške poslovanju i zanatskih MMSP.
 • Podsticanje konkurentnosti zanatskih MMSP u Crnoj Gori kroz izgradnju kapaciteta u oblasti aditivne proizvodnje, podršku u inovacijama u zanatskoj proizvodnji i pripremu za potencijalne izvore finansiranja malih preduzeća.
 • Key results of the project

  Realizovane obuke:
 • 3D modelovanje-osnovni nivo / za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • 3D modelovanje-napredni nivo / za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • 3D štampa-praktična obuka / za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • 3D skeniranje i reverzibilni inženjering / samo za 3 zaposlena Tehnopolisa
 • CNC programiranje-CAD - osnovni nivo/za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • CNC programiranje-CAM -osnovni nivo/za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • CNC programiranje-CAD - napredni nivo/za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • CNC programiranje-CAM -napredni nivo/za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • CNC obrada metala i mekših materijala - praktična obuka/za 10 korisnika i 3 zaposlena Tehnopolisa
 • CRAFTINNO Sajam zanatstva

  Link to the project website