Predakceleracijski program BoostMeUp vol.3

Vodeći partner: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis
Ukupan budžet projekta: 133,080.00 EUR
Budžet Tehnopolisa: 121,800.00 EUR
Trajanje projekta: 07. 2023 - 03. 2024.

Projektni partneri

 • Naučno tehnološki park Crne Gore d.o.o.
 • Univerzitet Crne Gore
 • Naučno tehnološki park Beograd
 • Crnogorski Telekom a.d.

Cilj projekta

 • Povećanje konkurentnosti i digitalizacija privrede Crne Gore kroz razvoj crnogorskog inovativnog sistema i kreiranje novih inovativnih kompanija, podizanje znanja i vještina, kreiranje novih vrijednosti, preduzetničke kulture i pristupa regionalnim i međunarodnim tržištima za inovativne i preduzetničke projekte.
 • Unaprijeđenje kapaciteta crnogorskog inovativnog ekosistema u dijelu znanja i vještina iz oblasti poslovnog razvoja, razvoja tehnologije, zaštite prava intelektualne svojine i drugih relevantnih tema kroz organizaciju i sprovođenje nefinansijskog dijela podrške programa (mentorski program, meet-upovi, radionice, treninzi).

Ključni rezultati projekta

 • Podrška za 20 timova u ranoj fazi preduzetničkog poduhvata, koji namjeravaju da validiraju i/ili unaprijede svoj preduzetnički projekat.
 • Podrška za 6 najuspješnijih timova, koji će biti dio predakceleracijske faze, u dijelu pokrivanja materijalnih troškova potrebnih za razvoj startap ideje.

Link do sajta projekta

Lead partner: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis
Total project budget: 133,080.00 EUR
IEC Tehnopolis budget: 121,800.00 EUR
Project duration: 07. 2023 - 03. 2024.

Project partners

 • Naučno tehnološki park Crne Gore d.o.o.
 • Univerzitet Crne Gore
 • Naučno tehnološki park Beograd
 • Crnogorski Telekom a.d.

The goal of the project

 • Povećanje konkurentnosti i digitalizacija privrede Crne Gore kroz razvoj crnogorskog inovativnog sistema i kreiranje novih inovativnih kompanija, podizanje znanja i vještina, kreiranje novih vrijednosti, preduzetničke kulture i pristupa regionalnim i međunarodnim tržištima za inovativne i preduzetničke projekte.
 • Unaprijeđenje kapaciteta crnogorskog inovativnog ekosistema u dijelu znanja i vještina iz oblasti poslovnog razvoja, razvoja tehnologije, zaštite prava intelektualne svojine i drugih relevantnih tema kroz organizaciju i sprovođenje nefinansijskog dijela podrške programa (mentorski program, meet-upovi, radionice, treninzi).

Key results of the project

 • Podrška za 20 timova u ranoj fazi preduzetničkog poduhvata, koji namjeravaju da validiraju i/ili unaprijede svoj preduzetnički projekat.
 • Podrška za 6 najuspješnijih timova, koji će biti dio predakceleracijske faze, u dijelu pokrivanja materijalnih troškova potrebnih za razvoj startap ideje.

Link to the project website