Uhura Contract Intelligence Platform

Vodeći partner: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, Crna Gora
Ukupan budžet projekta: 147,097.06 EUR
Budžet Tehnopolisa: 147,097.06 EUR
Trajanje projekta: 01. 01. 2021 – 30. 12. 2021.

Projektni partneri

  • Uhura Solutions d.o.o.

Cilj projekta

Razvijanje rješenja kojim se obezbjeđuje automatska analiza ugovora i sporazuma zasnovana na vještačkoj inteligenciji.

Ključni rezultati projekta

  • Kreirana platforma koja automatizuje postupak klasifikacije dokumenata i izvlačenja podataka, ali i obavlja automatsku analizu, kao i rasuđivanje i odlučivanje koji su zasnovani na mašinskom učenju.

Link do sajta projekta

Projekat finansiran od strane Ministarstva nauke Crne Gore.

Lead partner: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, Crna Gora
Total project budget: 147,097.06 EUR
IEC Tehnopolis budget: 147,097.06 EUR
Project duration: 01. 01. 2021 – 30. 12. 2021.

Project partners

  • Uhura Solutions d.o.o.

The goal of the project

Razvijanje rješenja kojim se obezbjeđuje automatska analiza ugovora i sporazuma zasnovana na vještačkoj inteligenciji.

Key results of the project

  • Kreirana platforma koja automatizuje postupak klasifikacije dokumenata i izvlačenja podataka, ali i obavlja automatsku analizu, kao i rasuđivanje i odlučivanje koji su zasnovani na mašinskom učenju.

Link to the project website