Vitalising ICT Relevance in Agricultural Learning

Vodeći partner: Univerzitet u Banjoj Luci
Ukupan budžet projekta: 888,000.00 EUR
Budžet Tehnopolisa: 20,822.00 EUR
Trajanje projekta: 12. 03. 2020 - 14. 08. 2023.

Projektni partneri

 • Inovaciono preduzetnički Centar Tehnopolis;
 • Univerzitet Donja Gorica;
 • Plantaže 13. Jul;
 • Crnogorska Asocijacija za nove tehnologije MANT;
 • Univerzitet Džemal Bijedić Mostar;
 • Sveučilište Mostar;
 • Univerzitet u Tuzli/Elektrotehnički fakultet;
 • Univerzitet Bijeljina;
 • Univerzitet Waigeningen;
 • Univerzitet Maribor;
 • Univerzitet Bukurešt;
 • Agro-voće;
 • Jaffa-komerc;
 • Western Balkans Institute;
 • Inovacioni centar Banja Luka;
 • INTERA Mostar;

Cilj projekta

Cilj projekta je snaženje akademske i poslovne saradnje kroz unapređenje upotrebe ICT-a u agro-zajednicama Zapadnog Balkana. Projekat jača kapacitet visokoškolskih ustanova za primjenu i generisanje ICT rješenja tokom učenja, podučavanja i prakse u cilju poboljšanja efikasnosti i mogućnosti zapošljavanja diplomiranih studenata poljoprivredne struke. Jedan od ključnih ciljeva jeste osnaživanje regionalne platforme za akademsku i poslovnu saradnju čija svrha je doprinos održivosti, umrežavanju i razmjeni unutar poljoprivrednih i tehnoloških zajednica.

Ključni rezultati projekta

 • Ojačan kapacitet visokoškolskih ustanova za primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredi i obrazovanju u oblasti poljoprivrede;
 • Veća efikasnost i zapošljivost diplomaca u poljoprivredi i obrazovanju u oblasti poljoprivrede;
 • Ojačana regionalna platforma akademsko-poslovne saradnje za održivost, umrežavanje i razmjenu unutar poljoprivrednih i tehnoloških zajednica.

Link do sajta projekta

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Lead partner: Univerzitet u Banjoj Luci
Total project budget: 888,000.00 EUR
IEC Tehnopolis budget: 20,822.00 EUR
Project duration: 12. 03. 2020 - 14. 08. 2023.

Project partners

 • Inovaciono preduzetnički Centar Tehnopolis;
 • Univerzitet Donja Gorica;
 • Plantaže 13. Jul;
 • Crnogorska Asocijacija za nove tehnologije MANT;
 • Univerzitet Džemal Bijedić Mostar;
 • Sveučilište Mostar;
 • Univerzitet u Tuzli/Elektrotehnički fakultet;
 • Univerzitet Bijeljina;
 • Univerzitet Waigeningen;
 • Univerzitet Maribor;
 • Univerzitet Bukurešt;
 • Agro-voće;
 • Jaffa-komerc;
 • Western Balkans Institute;
 • Inovacioni centar Banja Luka;
 • INTERA Mostar;

The goal of the project

Cilj projekta je snaženje akademske i poslovne saradnje kroz unapređenje upotrebe ICT-a u agro-zajednicama Zapadnog Balkana. Projekat jača kapacitet visokoškolskih ustanova za primjenu i generisanje ICT rješenja tokom učenja, podučavanja i prakse u cilju poboljšanja efikasnosti i mogućnosti zapošljavanja diplomiranih studenata poljoprivredne struke. Jedan od ključnih ciljeva jeste osnaživanje regionalne platforme za akademsku i poslovnu saradnju čija svrha je doprinos održivosti, umrežavanju i razmjeni unutar poljoprivrednih i tehnoloških zajednica.

Key results of the project

 • Ojačan kapacitet visokoškolskih ustanova za primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredi i obrazovanju u oblasti poljoprivrede;
 • Veća efikasnost i zapošljivost diplomaca u poljoprivredi i obrazovanju u oblasti poljoprivrede;
 • Ojačana regionalna platforma akademsko-poslovne saradnje za održivost, umrežavanje i razmjenu unutar poljoprivrednih i tehnoloških zajednica.

Link to the project website