Projekat „Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacijama civilnog društva“ predstavljen u Tehnopolisu

22.02.2018

Holandska organizacija CNVP – Connecting Natural Values and People danas je u Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis prezentovala projekat “Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacijama civilnog društva”, koji je finansiran od strane Evropske Unije u okviru programa IPA/2017.

Pored predstavljanja projekta, u okviru otvorene diskusije razmatrani su glavni problemi u oblasti ruralnog razvoja, kao i predlozi za njihovo rješavanje.

Kao neki od ključnih problema istaknuti su: odliv stanovništva sa ruralnog prostora, nepostojanje standardizovanog kvaliteta, nepostojanje formalno pravnog uređenja za pojedine grane poljoprivrede, mali broj registrovanih seoskih domaćinstava i njihova slaba informisanost o pitanjima koja se tiču tog procesa, kao i nepostojanje opšte infrastrukture.

Učesnici su razgovarali i o daljim koracima kada je unapređenje ruralnog razvoja u pitanju, a kao neki od primarnih su identifikovali sljedeće: komunikaciju, infrastrukturu, edukaciju, motivaciju, jače podsticajne mjere za mlade, te veća uključenost lokalne samouprave.

Osim toga, identifikovane su i oblasti u kojima bi organizacije civilnog sektora trebalo da unaprijede svoj rad: povećanje informisanosti kroz terenski rad, vještine lobiranja i zagovaranja i uža specijalizacija za pojedine oblasti.

Glavne aktivnosti projekta podrazumijevaju identifikaciju i umrežavanje ruralnih OCD, izgradnju njihovih kapaciteta za politike ruralnog razvoja, kao i utvrđivanje potencijala za istraživanje i zastupanje, te održivi dijalog između ovih organizacija i lokalnih, odnosno nacionalnih vlasti.

Opšti cilj projekta je povećanje uticaja ruralnih organizacija civilnog duštva (OCD) i njihovog uključivanja u razvoj javnih politika i procese donošenja odluka. Ovo će se  postići kroz unapređenje  kapaciteta  ruralnih OCD-a za zastupanje, lobiranje i umrežavanje, kao i kroz bolje poznavanje politika i procesa relevantnih za njihovo polje djelovanja, a sve sa ciljem većeg  uticaja  na procese donošenja lokalnih odnosno nacionalnih odluka.

Projekat sprovodi Fondacija CNVP – Connecting Natural Values and People (Povezivanje prirodnih vrijednosti i ljudi) u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Bjelasica, Komovi i Prokletije, Udruženjem stočarskih proizvođača Crne Gore i Mrežom za ruralni razvoj Crne Gore.

Povezani članci

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Želite li posao u oblasti inženjeringa i proizvodnje? Imamo sjajnu priliku za vas! IPC Tehnopolis organizuje obuku iz oblasti CAD/CAM softvera i CNC mašina, za nezaposlena lica sa teritorije Crne Gore, bez obzira na predznanje iz ove oblasti. Imajući u vidu značaj ove...

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

U okviru Programa edukacija IPC Tehnopolis za 2024. godinu uspješno je organizovana i sprovedena obuka „Akademija prodaje“. Obuka je obuhvatila osnovne teme prodaje, a polaznici su bili izuzetno zadovoljni stečenim znanjima i podijeljenim iskustvom od strane...