Pružena podrška za 10 poljoprivrednih proizvođača na teritoriji opštine Nikšić

18.11.2021

Opština Nikšić predstavlja bogato područje za poljoprivrednu proizvodnju. Imajući to u vidu, IPC Tehnopolis je korišćenjem inovativnih tehnologija, te prepoznajući potrebu poljoprivrednih proizvođaja za praćenjem i analizom rasta vegetacije u određenom vremenskom periodu, pružio podršku za njih 10 na teritoriji opštine Nikšić.

Na ovaj način došli smo do podataka koji su ukazali poljoprivrednim proizvođačima na potencijalne probleme prilikom rasta analizirane vegetacije. Ovaj vid analize stanja usjeva ima brojne benefite, ali što je najznačajnije on predstavlja:

  • brzu i preciznu poljoprivredu,
  • savremenu i brzu kontrola usjeva i
  • efikasno praćenje procesa napretka vegetacije i kvaliteta usjeva poljoprivrednih kultura.

Sami proces napretka vegetacije i kvaliteta usjeva poljoprivrednih kultura se prati dronom Parrot Bluegrass Fileds koji pruža mogućnost mapiranja i analize usjeva, a kojim raspolaže Biotehnološka laboratorija, BioLab Tehnopolis. Dron je dio resursa naše FILA inovativne laboratorije opremljene u okviru projekta “Jačanje i unaprijeđenje prekogranične mreže za inovaciju kroz laboratorije za fertilizaciju i inovaciju u agro-hrani u cilju jačanja veze između istraživanja i malih i srednjih preduzeća”.

Šta predstavlja dron Parrot Bluegrass Fileds?

Dron Parrot Bluegrass Fileds je opremljen sa dva senzora, RBG i Parrot Sequoia. RBG senzor ima mogućnost snimanja video zapisa HD rezolucije i fotografija visokog kvaliteta i koristi se za lakšu vizuelnu provjeru usijeva zasađenih na lokalitetu. Sequoia je sklop od četiri senzora koji prave fotografije u četiri opsega i to: zelenom, crvenom, crvenoj ivici i blizu infracrvenog (NIR). Softverskom obradom dobijenih fotografija u pomenuta 4 opsega mogu se kreirati mape sa različitim vegetativnim indeksima željenog lokaliteta. Oni predstavljaju mjeru zdravstvenog stanja vegetacije baziranu na tome kako biljke reflektuju zračenje određenih talasnih dužina. Analizom NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) mapa koje dron kreira, lako se lokalizuju područja u kojim vegetacija slabije napreduje.

Nakon svakog izvršenog preleta, softverskom obradom prikupljenih podataka o usjevima, pomoću programa Pix4Dfields, dobijaju se izvještaji u vidu indeksnih mapa za analizu performansi usjeva. Rezultati ovog praćenja su pokazali i pravovremeno locirali potencijalne probleme, što će doprinijeti da poljoprivredni proizvođači brzo reaguju i razmotre riješenja za pospješivanje kvaliteta i sprečavanje gubitka prinosa.

 

 

 

 

 

 

 

U periodu od tri mjeseca izvršena su tri preleta za svakog poljoprivrednog proizvođaća, u skladu sa vegetacionim ciklusom praćene kulture. Nakon provjere definisanih lokaliteta, poljoprivredni proizvođači dobili su detaljan izvještaj na osnovu kojeg su mogli pratiti razvoj svojih usjeva u različitim fazama.

Povezani članci

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Želite li posao u oblasti inženjeringa i proizvodnje? Imamo sjajnu priliku za vas! IPC Tehnopolis organizuje obuku iz oblasti CAD/CAM softvera i CNC mašina, za nezaposlena lica sa teritorije Crne Gore, bez obzira na predznanje iz ove oblasti. Imajući u vidu značaj ove...

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

U okviru Programa edukacija IPC Tehnopolis za 2024. godinu uspješno je organizovana i sprovedena obuka „Akademija prodaje“. Obuka je obuhvatila osnovne teme prodaje, a polaznici su bili izuzetno zadovoljni stečenim znanjima i podijeljenim iskustvom od strane...