RCTP: Uspješno završene obuke u okviru projekta “Razvoj klastera i transformacija ruralnih područja”

17.05.2018

Obuke u 10 modula koje su Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD) povjerili Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis u okviru projekta “Razvoj klastera i transformacija ruralnih područja” (RCTP) uspješno su završene danas.

Obuke su realizovane u periodu od 08. do 17. maja za 30 fasilitatora poslovnih vještina (bsf), i to iz sljedećih oblasti: upravljanje klasterima, marketing u poljoprivredi, IT pismenost, upravljanje projektnim ciklusom, identifikacija prilika u agro-biznisu, lične osobine poljoprivrednog preduzetnika, lanac vrijednosti u poljoprivredi, otpornost na klimatske uslove u poljoprivredi, vještine upravljanja malim preduzećima i identifikovanje tržišta na osnovu vježbi mapiranja robe.

Kada je u pitanju upravljanje klasterima, učesnici su mogli naučiti više o procesu registracije i finansiranja istih, kao i o vrstama horizontalnih i vertikalnih klastera.

U okviru modula Marketing u poljoprivredi, učesnicima su prezentovane osnove i način izrade marketing plana, kao i značaj i vrste promocije na društvenim mrežama.

Ključne teme trećeg modula, IT pismenost, bile su upotreba tableta i vođenje poljoprivrednog dnevnika na tabletima.

Kada je u pitanju upravljanje projektnim ciklusom, učesnicima su približene sljedeće oblasti:

 • Definisanje načina upravljanja projektnim ciklusom u poljoprivredi
 • Apliciranje za državne i lokalne mjere podrške (kriterijumi za apliciranje, definicija procesa, ispunjavanje aplikacionog formulara, izvještavanje)
 • Apliciranje za međunarodne mjere podrške (kriterijumi za apliciranje, definicija procesa, ispunjavanje aplikacionog formulara, izvještavanje)
 • IPARD u Crnoj Gori (kriterijumi za apliciranje, definicija procesa, ispunjavanje aplikacionog formulara, izvještavanje)
 • LEADER pristup i mjere u Crnoj Gori (kriterijumi za apliciranje, definicija procesa, ispunjavanje aplikacionog formulara, izvještavanje)
 • CLLD u Crnoj Gori
 • LAG u Crnoj Gori ( kriterijumi, problem registrovanja)

U okviru modula o identifikovanju prilika u agro-biznisu koje su povezane sa malim poljoprivrednicima,  i posebno sa RCTP odabranom robom, učesnicima su prezentovane sljedeće oblasti:

 • Cijene na tržištu, kvantitativne i kvalitativne potrebe, rukovođenje proizvodima i tehnološke opcije
 • Količine tržišne proizvodnje, lokacije, vrijeme i problemi proizvodnje

 

Ključne stavke modula Lične osobine poljoprivrednog preduzetnika bile su:

 • Definisanje poljoprivrednog preduzetnika u kontekstu RCTP
 • Ulazak u agro-biznis, osnove
 • Glavni stubovi agro-biznisa i planiranje za postizanje uspjeha
 • Razumijevanje i primjenjivanje koncepta profita u agro-biznisu

Kada je u pitanju Lanac vrijednosti u poljoprivredi, učesnici su mogli čuti više o vrstama ovih lanaca (horizontalni i vertikalni), te o toku proizvoda, znanja i informacija, finansija, isplata i društvenog kapitala unutar lanca vrijednosti, zatim o ulaznim zalihama, organizaciji farmera, poljoprivrednoj proizvodnji, rukovođenju poslije berbe, preradi, obezbjeđivanju tehnologija proizvodnje i rukovođenja, kriterijumima za ocjenjivanje i objektima, tehnologijama za hlađenje i pakovanje, lokalnoj preradi poslije berbe, skladištenju, transportu, finansiranju i dobijanju povratne informacije sa tržišta.

U okviru modula „Otpornost na klimatske uslove u poljoprivredi“, ključne teme bile su:

 • Ranjivost seoskih zajednica na klimatske promjene koje stvaraju dodatni pritisak, uključujući promjenjivost
 • Građevinska fleksibilnost i kapaciteti za adaptaciju seoskih zajednica povezanih sa njihovim upravljanjem poljoprivrednim i vodenim resursima, kao i za tekuće i buduće klimatske rizike
 • Upravljanje zemljom i poljoprivredne tehnike kao alati za otpornost na klimu

Učesnicima su prezentovane i ključne vještine upravljanja malim preduzećima kako bi se osigurala održivost i profitabilnost, u okviru sljedećih podtema:

 • Pripremanje jednostavne/osnovne finansijske knjige za domaćinstvo
 • Osnovno računanje profita i gubitka
 • Razvijanje biznis plana

Poslednji modul „Identifikovanje tržišta na osnovu vježbi mapiranja robe“ bio je fokusiran na:

 • Reklamiranje poljoprivrednih proizvoda i relevantna konkurencija
 • Reklamiranje poljoprivrednog proizvoda/proizvoda
 • Benefiti zajedničkog marketinga i ulaznih nabavki
 • Prognoziranje prodaje/planiranje (rukovođenje nakon berbe, skladištenje itd.)
 • Kako identifikovati i upoznati vaše potrošače i izgraditi poslovni odnos (ugovori i sporazumi o prodaji itd.)
 • Određivanje cijene i pregovaranje za istu
 • Osnovno razumijevanje cijene biznisa (operativni troškovi – upravljanje proizvodnjom)

Osnovni cilj RCTP-a je da doprinese transformaciji životnih uslova malih preduzetnika u sjevernoj Crnoj Gori, omogućavajući im da postanu komercijalno konkurentni i otporniji na klimatske promjene. Ovo će se postići poboljšanjem ekonomskih mogućnosti za siromašno ruralno stanovništvo, zasnovanih na konkurentskim farmama i agrobiznisima koji su povezani i integrisani u profitabilnije vrijednosne lance (VC), uz održivo korišćenje prirodnih resursa Crne Gore.

Koncept je zasnovan ne samo na uključivanju klimatskih adaptacija i ekoloških problema u izradu projekata iz razloga održivosti, već i na aspektima ekoloških vrijednosti, kako bi proizvodi postali jedinstveni, npr. brendiranje, sertifikacija i tradicija.

Povezani članci

Innovation Minds pobjednik Startup kampa za mlade

Innovation Minds pobjednik Startup kampa za mlade

Današnjim Demo danom završen je sedmodnevni Startup kamp za mlade koji je bio prilika da 5 timova srednjoškolaca iz Nikšića i Pljevalja, prezentuju svoje inovativne ideje koje su razvijali tokom trajanja kampa. Prema mišljenju stručnog žirija najbolju ideju je...

U Tehnopolisu počeo Startup kamp za mlade

U Tehnopolisu počeo Startup kamp za mlade

U prostorijama IPC Tehnopolisa je započeo Startup kamp za mlade, koji će trajati do 28. novembra. Ova jedinstvena prilika okuplja 25 talentovanih srednjoškolaca iz Nikšića i Pljevalja, koji će kroz interaktivni program obuke, predavanja, prezentacije i radionice imati...

Otpočela faza Ideacije RISE projekta

Otpočela faza Ideacije RISE projekta

Juče održanim MeetUp-om na temu potencijala za razvoj društvenog preduzetništva započela je faza Ideacije RISE (Regionalni inkubator za društveno preduzetništvo) projekta. Ovaj događaj je po prvi put okupio četvtu generaciju RISE timova, u cilju dodatne motivacije za...