RISE: Pokretanje programa za mlade preduzetnike koji će promijeniti Zapadni Balkan

20.07.2020

IPC Tehnopolis jedan je od strateških partnera na projektu RISE koji će podržati preko 200 mladih preduzetnika iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Sjeverne Makedonije i Srbije da razvijaju svoje ideje o socijalnom preduzetništvu. Kroz niz radionica, programa mobilnosti i finansijsku podršku, mladi će imati priliku da uče, rastu, razvijaju svoj biznis i istovremeno pomažu u rješavanju problema svojih lokalnih zajednica.

Mladi preduzetnici sa Zapadnog Balkana, koji su spremni da naprave promjenu, imaće priliku da se prijave i iskoriste dobrobit programa RISE Journey već u avgustu, kada će biti raspisan Poziv za prijavu. Učešće u projektu RISE pomoći će mladima da razviju svoje sposobnosti i doprinijeće većoj mogućnosti zapošljavanja.

Cilj RISE-a (Regional Incubator for Social Entrepreneurs – Regionalni inkubator za socijalne preduzetnike) je obogaćivanje ekosistema socijalnog preduzetništva Zapadnog Balkana i omogućavanje mladim ljudima da razviju inovativna društvena rješenja čime doprinose pomirenju i saradnji u regionu. Pozitivna promjena na Zapadnom Balkanu moguća je, dok se stabilnost i prosperitet mogu postići, samo podsticanjem pomirenja i saradnje u regionu.

Projekat promoviše dijalog i saradnju između aktera kroz mobilnost njegovih učesnika, organizovanje regionalnih treninga, radionica i događaja kao i stvaranje prave mreže mladih preduzetnika. Riječ je o trogodišnjem projektu koji je započeo 1. oktobra 2019. godine i koji se provodi na cijelom Zapadnom Balkanu, a IPC Tehnopolis je odabran da kao lokalna institucija u Crnoj Gori doprinese razvoju ideja mladih u oblasti socijalnog preduzetništva.

Projekat RISE razvija i nadgleda konzorcijum koji čine Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RICO), GROUPE SOS Pulse, Omladinska mreža jugoistočne Evrope (SEEIN), Institut Francais i francusko-njemačka kancelarija za mlade (OFAJ), a realizuju šest lokalnih inkubatora: IPC Tehnopolis, ARNO, Balkan Green Foundation, Nešto više, Smart Kolektiv i Yunus Social Business.

Opšti cilj RISE-a je podsticanje pomirenja na Zapadnom Balkanu kroz promociju i jačanje socijalnog preduzetništva u regionu. Projekat otvara nove prostore pomirenja za mlade zapadnog Balkana, kroz regionalni program podrške socijalnom preduzetništvu.

Ovaj projekat sufinansiraju Francuska razvojna agencija (AFD) i Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO).

Više o mogućnostima kao i o samom projektu možete pronaći na: www.risewb.org ili na zvaničnim Facebook, Instagram ili Linkedin stranicama.

O socijalnom preduzetništvu

Socijalno preduzeće je operator socijalne ekonomije čiji je glavni cilj socijalni uticaj, a ne stvaranje profita za njihove vlasnika ili akcionara. Ono posluje obezbjeđivanjem robe i usluga za tržište na preduzetnički i inovativan način i profit koristi prije svega za dostizanje društvenih ciljeva. Njime se upravlja otvoreno i odgovorno, a naročito uključuje zaposlene, potrošače i zainteresovane strane na koje utiču njegove komercijalne aktivnosti.

Kontakt osobe za Crnu Goru:

Marijana Jovović

Asistentkinja na projektnim aktivnostima – IPC Tehnopolis

m: 067 124 700

e: [email protected]

Anja Grabovica

Asistentkinja na aktivnostima razvoja biznis inkubatora – IPC Tehnopolis

m: 067 070 145

e: [email protected]


 [*] Ovo imenovanje ne dovodi u pitanje pozicije o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244 i mišljenjem ICJ-a o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Povezani članci

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Želite li posao u oblasti inženjeringa i proizvodnje? Imamo sjajnu priliku za vas! IPC Tehnopolis organizuje obuku iz oblasti CAD/CAM softvera i CNC mašina, za nezaposlena lica sa teritorije Crne Gore, bez obzira na predznanje iz ove oblasti. Imajući u vidu značaj ove...

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

U okviru Programa edukacija IPC Tehnopolis za 2024. godinu uspješno je organizovana i sprovedena obuka „Akademija prodaje“. Obuka je obuhvatila osnovne teme prodaje, a polaznici su bili izuzetno zadovoljni stečenim znanjima i podijeljenim iskustvom od strane...