Studijska posjeta institucijama za transfer tehnologije u Minhenu

05.04.2022

U periodu od 27. marta zaključno sa 2. aprilom, šest zaposlenih u okviru partnerskih institucija CROWN projekta boravili su u studijskoj posjeti relevantnim institucijama u oblasti transfera tehnologija u Minhenu.

Cilj studijske posjete bio je razmjena znanja i najboljih praksi kada je u pitanju razvoj inovacija i transfera tehnologija. Imajući u vidu da su projektni partneri SIMORA, IPC Tehnopolis i INTERA tehnološki park pravna lica koja nijesu dio univerziteta, samim tim trebaju imati drugačiji pristup kada je u pitanju razvoj transfera tehnologija. U skladu sa navedenim, za potrebe organizacije studijske posjete bilo je potrebno posjetiti institucije koje imaju sličnu strukturu kao tri gore navedene. U skladu sa navedenim, zaposleni su imali priliku da posjete i detaljnije se upoznaju sa radom sljedećih institucija: Bayerische Patentallianz GmbH, Fraunhofer Venture, Ascenion GmbH i Max-Planck-Innovation GmbH.

Tokom prvog dijela prvog dana studijske posjete, učesnici su boravili u prostorijama Bayerische Patentallianz GmbH (BayPAT). BayPAT predstavlja instituciju koja je osnovana 2007. godine od strane više univerziteta sa područja Bavarske, i to kao centralni patent i marketinška agencija za podsticanje razvoja transfera tehnologija. Pod okriljem Bavarske istraživačko-inovativne agencije (BaiFIA), BayPat predstavlja centralnu tačku za razvoj transfera tehnologija, upravljanja pravima intelektualne svojine i komercijalizaciju.

U drugom dijelu dana, učesnici su posjetili Fraunhofer Venture institut, koji se bavi primijenjenim istraživanjima od direktne koristi za privatna i javna preduzeća, kao i široke koristi za društvo. Predstavlja najveći evropski institut za primijenjena istraživanja i jedan je od pet najvećih svjetskih instituta koji pretvara tehnologiju svjetske klase u uspješna start-up preduzeća i razvija inovativne kompanije. Pored usluga konsaltinga u početnoj fazi razvoja start-up preduzeća i niihovog osnivanja, institut im takođe pruža podršku kada je u pitanju pronalaženje potencijalnih investitora i izlazak na tržište.

Tokom naredna tri dana studijske posjete, učesnici su boravili u prostorijama Ascenion GmbH, jedne od najznačajnijih institucija koja se bavi transfer tehnologijama, kako na području Njemačke, tako i u Evropi. Pored Minhena, kompanija raspolaže kancelarijama u još pet njemačkih gradova. Predstavlja nezavisnu kompaniju za transfer znanja i tehnologija, te pruža podršku za više od 30 evropskih partnera različitih profila, kao što su: istraživačke institucije, univerziteti, univerzitetske bolnice, kao i druge organizacije. Prosječno, Ascenion bilježi 100 pronalazaka godišnje i obradi 60 patentnih prijava. Dodatno, Ascenion pruža podršku spin-off kompanijama, na putu od osnivanja do izlaska na tržište.

Tokom poslednjeg dana studijske posjete, učesnici su bili u mogućnosti da posjete Max-Planck-Innovation GmbH. U pitanju je institucija za transfer tehnologije pod okriljem Max Planck Society, vodeće njemačke organizacije kada su u pitanju osnovna istraživanja. Osnovna djelatnost predstavlja kreiranje održivih proizvoda koji imaju za cilj pružanje doprinosa ekonomskom i društvenom životu. Interdicsciplinarni tim Max Planck Innovation GmbH institucije pruža podršku naučnicima kada su u pitanju procjena njihovih pronalazaka, prijavljivanje patenata i osnivanje kompanija.

Organizator posjete bio je IPC Tehnopolis, dok je podršku u organizaciji posjete pružio Nedeljko Milosavljević, iz Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu.

Posjeta je organizovana u okviru projekta CROWN (Najbolje preduzetničke ideje za uspjeh) koji je sufinansiran sredstvima ERDF i IPA II fondova Evropske unije.

Vodeći partner na projektu je Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za podsticanje privrednog razvoja, savjetovanje i zastupanje, Sisak, Hrvatska, dok su projektni partneri IPC Tehnopolis i Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak (INTERA), Mostar, Bosna i Hercegovina.

Povezani članci

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Otvorene prijave za obuku o upravljanju CNC mašinama

Želite li posao u oblasti inženjeringa i proizvodnje? Imamo sjajnu priliku za vas! IPC Tehnopolis organizuje obuku iz oblasti CAD/CAM softvera i CNC mašina, za nezaposlena lica sa teritorije Crne Gore, bez obzira na predznanje iz ove oblasti. Imajući u vidu značaj ove...

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

Uspješno završena obuka „Akademija prodaje“

U okviru Programa edukacija IPC Tehnopolis za 2024. godinu uspješno je organizovana i sprovedena obuka „Akademija prodaje“. Obuka je obuhvatila osnovne teme prodaje, a polaznici su bili izuzetno zadovoljni stečenim znanjima i podijeljenim iskustvom od strane...